• EN
 • Logg inn
 • Kompetanseprogram: Scenekunst

  /globalassets/kontorer-i-norge/troms/danser-ahmad-oleh---unsplash-1920x1280.jpg?width=1168
  Foto: Ahmad Oleh/Unsplash

  Informasjon

  Tromsø + Edinburg Påmeldingsfrist: 2020-01-19 23.00 Kontakt: Andreas Sjøvoll Kr 5 000,- per person + måltider + eget arbeid 27.03.2020 00.00.00 01.09.2020 00.00.00 Europe/Oslo Kompetanseprogram: Scenekunst Andreas Sjøvoll andreas.andersen.sjovoll@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

  Innovasjon Norge Arktis skal i 2020 gjennomføre et omfattende kompetanseprogram for det frie profesjonelle scenekunstfeltet i Troms og Finnmark. Vi oppfordrer kompanier med base i Troms og Finnmark, og frittstående produsenter som ønsker å utvikle sin virksomhet i regionen, om å søke om å få delta i programmet.

  Dette kompetanseprogrammet er en del av det oppdraget Innovasjon Norge har fra Troms fylkeskommune knyttet til næringsutvikling innen kreative næringer.

  Formålet med programmet er å;

  • Styrke den merkantile kompetansen innen nordnorsk scenekunst og øke antallet spillinger av nordnorske scenekunstproduksjoner internasjonalt.
  • Utvikle kompetanse på internasjonal markedsføring og salg gjennom et styrket produsent- og agentledd.
  • Tilrettelegge for utvikling av flere nordnorske scenekunstprodusenter med internasjonalt nettverk og erfaring.
  • Utvikle og styrke aktive og relevante nettverk og nettverksstrategier for det internasjonale scenekunstmarkedet.
  • Bidra til økt tilstedeværelse av nordnorsk scenekunst på internasjonale messer, festivaler og showcases.

  Fagsamlinger
  Dette skal gjøres gjennom tre fagsamlinger med fokus på virksomhetsanalyse, forretningsutvikling, kompetanseheving og nettverksbygging.

  Første samling arrangeres 27.-29. mars i Tromsø, andre samling arrangeres 29. april-2. mai (under IETM) i Tromsø, mens tredje samling arrangeres under Edinburgh Fringe Festival i andree halvdel av august. Til denne festivalen skal det etableres en arena/et konsept for visning av scenekunst.

  Kriterier
  Inntil 4 kompanier (med inntil 2 personer hver) og inntil 4 produsenter tas opp i programmet, og utvelgelsen vil skje med utgangspunkt i følgende kriterier;

  • Kompaniet/produsenten må være registrert som en juridisk enhet i Troms eller Finnmark og vise til profesjonell drift i minimum 2 år.
  • Kompaniet/produsenten må kunne vise til produksjonserfaring og tidligere gjennomførte prosjekter.
  • Kompaniet/produsenten må vise til et tydelig potensial og visjon for utvikling.
  • Kompaniet/produsenten må ha en tydelig kunstnerisk profil og ha tanker om fremtidig internasjonal satsning.

  Kostnader/egenandel
  Programmet dekker reise- og hotellkostnader og noen måltider i forbindelse med samlingene. Kompaniets/produsentens egenandel er kr 5 000,- per person. I tillegg kommer eget arbeid før/under/etter samlingene og at den enkelte må dekke kostnader til noen måltider selv.

  Søknad
  For å søke om deltakelse i programmet må følgende dokumentasjon sendes på e-post til andreas.andersen.sjovoll@innovasjonnorge.no senest 19. januar 2020. 

  • En A4-side som beskriver virksomheten til kompaniet/produsenten, motivasjon og refleksjon omkring mulig internasjonal satsning – og forventninger til programmet.
  • Oversikt over tidligere produksjoner/prosjekter, gjerne med video, omtaler, bilder eller lignende.
  • CV for den/de som skal delta i programmet.

  Organisering/samarbeidsparter/fagressurser

  • Prosjekteier: Innovasjon Norge v/Andreas Sjøvoll
  • Prosjektleder: Maria Utsi
  • Samarbeidspartnere: Danse- og teatersentrum, RadArt og Dansearena Nord
  • Fagressurser: Sigrid Aakvik og Annika Oswald

  Spørsmål?
  Har du spørsmål som gjelder programmet eller søknaden, ta kontakt med:
  Andreas Sjøvoll
  Prosjektleder Program for kreative næringer
  Telefon: 917 01275
  E-post: andreas.andersen.sjovoll@innovasjonnorge.no

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.