Testination Svalbard - start-up med arktisk teknologi?

/globalassets/kontorer-i-norge/troms/longyearbyen-og-hjortfjellet-m---dag-arne-husdal.jpg?width=1168
Foto: Dag Arne Husdal

Informasjon

Longyearbyen Kulturhuset Påmeldingsfrist: 2019-01-31 23.00 Kontakt: Ingrid Dahl Skarstein 12.02.2019 17.00.00 13.02.2019 23.00.00 Europe/Oslo Testination Svalbard - start-up med arktisk teknologi? Kulturhuset Ingrid Dahl Skarstein ingrid.dahl.skarstein@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Har du en start-up med teknologi eller løsninger for arktiske forhold?

Innovasjon Norge og Longyearbyen lokalstyre inviterer start-ups med arktisk teknologi eller løsninger til å søke om reisestøtte og gratis deltakelse på Testination Svalbard 12.-13. februar 2019.

Søkere må være selskaper under 5 år, og må sende inn følgende informasjon for å bli vurdert. Fyll ut søknadsskjemaet nederst på siden :-)

 • En kort beskrivelse av selskapets arktiske teknologi/løsning
 • En kort beskrivelse av hvorfor den er viktig for næringsliv og samfunn i arktis
 • En pitch (tekst (maks. 1 A4-side) eller video (maks. 2 min.) som svarer på en av de tre problemstillingene Testination Svalbard skal diskutere
  • Arctic Smart City
   Har du en løsning som kan bidra til å gjøre Longyearbyen til en smartby i Arktis?
  • Teststed for arktisk teknologi
   Hva skal til for at Svalbard skal bli en egnet testlab for arktisk teknologi?
  • Kommersialiseering av arktisk teknologi
   Hvordan kan vi samarbeide om å kommersialisere og skape merkevare av norsk arktisk teknologi?

Av innsendte søknader vil fem få delta.

Testination Svalbard - start-up - søknad

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.