Testination Svalbard, Longyearbyen

/globalassets/kontorer-i-norge/troms/longyearbyen-og-hjortfjellet-m---dag-arne-husdal.jpg?width=1168
Foto: Dag Arne Husdal

Informasjon

Longyearbyen Kulturhuset Påmeldingsfrist: 2019-01-31 23.00 Kontakt: Ingrid Dahl Skarstein Kr 1 500,- 12.02.2019 17.00.00 13.02.2019 23.00.00 Europe/Oslo Testination Svalbard, Longyearbyen Kulturhuset Ingrid Dahl Skarstein ingrid.dahl.skarstein@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Norske bedrifter er i verdensklasse i utviklingen av arktisk teknologi og løsninger for kaldt klima og lange avstander. Innovasjon Norge og Longyearbyen Lokalstyre inviterer til "Testination Svalbard". Målet med arrangementet er økt verdiskaping og kommersialisering av norsk arktisk teknologi og løsninger. 

Påmeldingsskjema finner du nederst på siden

Svalbards unike geografiske lokalisering på 81° og omgivelser rundt med kulde, mørke og hav, tvinger frem smarte arktiske løsninger. Avstanden fra fastlandet gjør energitilgang, avfallshåndtering, kommunikasjon og infrastruktur krevende.

Svalbard har i lang tid fungert som et testsamfunn for menneskelig aktivitet i ekstreme forhold, og bedrifter og organisasjoner har over lang tid tilegnet seg en unik kompetanse. Norge som polarnasjon har spisskompetanse på arktiske forhold og Svalbard kan ta en unik posisjon som en internasjonal «testlab» for teknologi og bærekraftige løsninger for hav, kaldt klima og store avstander.

Målgruppen er norske bedrifter med arktisk teknologi og løsninger med globalt potensiale. Arrangementet vil ha fokus på den arktiske testvirksomheten og legge til rette for økt samarbeid innen arktisk teknologi.

Program

Tirsdag 12. februar
Kl. 17.00 - bussavgang fra Funken Lodge

Vi får se arktisk teknologi i praksis:
- Svalbard Satelittstasjon  
- Longyearbyen Lufthavn - solceller i arktis!
- Polar Permaculture - drivhus i arktis!
- Statsbygg - passivhus i arktis!

- Middag og mingling på Kroa 

Onsdag 13. februar
Kl. 09.00
Konferanse «Testination Svalbard» 

Nysnø akselererer det grønne skiftet - norsk teknologi som en del av klimaløsningen
- Siri Kalvig, CEO Nysnø Klimainvesteringer AS

Kommunikasjonteknologi i verdensklasse

Kommunikasjon – en forutsetning for effektiv innovasjon på Svalbard
- Guttorm Hansen, Telenor Svalbard

- Ole Petter Storstad, stasjonssjef Svalsat

Innovations at sea, delivered with passion - Fra arktisk nyskaping til global vekst
- Morten Lind-Olsen, CEO Dualog AS

Bærekraftig Arktis

Selvforsynt med energi innen 2021
- Carl Einar Ianssen, flyplassjef Avinor

- Frode Nilsen, Leonard Nilsen & Sønner AS

Smarte transportløsninger i Longyearbyen – ett offentlig og privat samarbeid 
- Linn T. Marken, Forus PRT

Arktisk kompetanse og teknologi

- Bjørn Arne Skogstad, Norsk Katapult

- Svein Erik Andresen, Jotun

Ny norsk teknologi muliggjør bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i kalde klima
- Reidar Schille, HeatWork AS

- Harald Ellingsen, Svalbard University Centre

Hvordan skape konkurransefortrinn ved å bruke Svalbard som testarena for arktisk teknologi – og hvorfor markedet for norsk arktisk teknologi er så stort?
- Asgeir Sørensen, Professor NTNU 

Inspirasjonsforedrag: Overvintring på Svalbard
- Hilde Fålun Strøm

Testlab
Vi deler inn i arbeidsgrupper for å finne løsninger og samarbeidsprosjekt. 

 1. Arctic Smart City
  Har vi løsningene for å gjøre ​Longyearbyen til en smartby i Arktis?
 2. Teststed for arktisk teknologi​
  Hvordan skape en testlab for arktisk teknologi på Svalbard?​
 3. Kommersialisering av arktisk teknologi​
  Hvordan kommersialisere og skape ​merkevare av norsk arktisk teknologi?

Kl. 17.00
Avslutning

Kl. 19.00
Middag Funken Logde​

Deltakeravgift
Deltakeravgiften er kr 1 500,- per person, og inkluderer ettermiddags-/ kveldsarrangement 12. februar + konferanse, lunsj og middag 13. februar.

Hotell
Vi har reservert et antall rom på Funken Lodge fra tirsdag 12. til torsdag 14. februar. Pris per enkeltrom er kr 3 750,- for 2 netter inkl. frokost + bookingavgift (kr 100,-). Hotell må bestilles via denne nettsiden. 

Fly
Hvis du må reise til/fra Svalbard, er følgende fly aktuelle:

 • Tirsdag 12. februar: Fra Oslo kl. 09.50 og fra Tromsø kl. 12.20
  - ankomst Longyearbyen kl. 14.00.
 • Torsdag 14. februar: Fra Longyearbyen kl. 14.45 - ankomst Tromsø
  kl. 16.20 og Oslo kl. 19.00.

Testination Svalbard 13.02.2019 - påmelding

Ønsker du å delta på ettermiddags-/kveldsarrangementet 12. februar?
Ønsker du å delta på konferansemiddagen 13. februar?

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.