• EN
 • Logg inn
 • Arctic Innovation Week 2021 - Kick off

  Vi inviterer til kick off i forbindelse med Arctic Innovation Week 2021 :-)

  Program:
  Kl. 13.00-14.00: Mingling med enkel servering
  Kl. 14.00-16.00: Foredrag 

  Linda Beate Randal, regiondirektør Innovasjon Norge Arktis
  Linda har 20 års erfaring fra ulike lederverv i politikken, har vært ordfører i Sør-Varanger og er i dag regiondirektør for Innovasjon Norge Arktis. Gjennom sine mange år som politiker og som leder for Innovasjon Norge Arktis, har hun et bredt regionalt og nasjonalt nettverk innenfor næringsliv, forsknings- og kompetansemiljøer, kultur, politikk og samfunnsliv. Linda kjenner Finnmark og Troms svært godt, og brenner for utvikling og innovasjon i og for landsdelen.

  Brita Staal & Ida Hatlebrekke
  - Tre steg frem (og hvordan unngå tre tilbake)

  Brita er seniorrådgiver og internasjonalt ansvarlig i SALT og er spesialisert i klima- og bærekraftstrategier for privat og offentlig sektor. Hun har erfaring innen bærekraftsledelse og klimarisikovurderinger fra inn- og utland, har vært i norsk utenrikstjeneste, så vel som bistandsbransjen. 

  Ida er leder for klima og miljø i Møller Mobility Group, hvor hun jobber daglig med deres bærekraftsarbeid i Norden og Baltikum. Ida har vært aktiv pådriver for økt sirkularitet i offentlig og privat sektor, og var en av initiativtagerne til Grønnvaskingsplakaten.

  I deres foredrag skal vi få en smakebit om hva bærekraft faktisk er, hvordan man kan prioritere i arbeidet, bruke forskningsbaserte mål, og komme til praktiske metoder - for hva som er vesentlig for den enkelte bedrift. De skal gi oss både kartet, kompasset og kvikklunsjen som trengs når bedrifter skal definere sin vei mot en mer bærekraftig fremtid. 

  Babak Behrad
  - Samfunnsansvar som verktøy for innovasjon og merkebygging

  Babak har jobbet internasjonalt med flere store kunder med fokus på strategi og konseptutvikling. Han er også grunder og har startet to virksomheter – et klesmerke, Mjölk Homme og sports-agenturet Agency8. Babak startet karrieren sin som tekstforfatter i Melbourne. Han har sin Master fra Toronto. De siste årene har han arbeidet som rådgiver for store merkevarer med fokus på bærekraft og utvikling i den digitale tidsalderen. Før han kom til Trigger Oslo, jobbet han som konsulent for WHO i Genève og hjalp dem med deres globale strategi for å bekjempe livsstilssykdommer (NCD).

  Hans fortelling handler om hvordan ditt samfunnsansvar kan resulterer i en bedre verden og gi din bedrift mer stabile og langvarige inntekter, betydelig lavere kapitalkostnader, høyere gevinst og bedre aksjekurs. 

  Marie Storli
  - Smultringøkonomi, en ny måte å tenke økonomi – for det 21. århundre

  Marie er samfunnsøkonom og leder i Rethinking Economics Norge. Hun har spesialisert seg innen miljøøkonomi, og er spesielt interessert i hvordan vi skaper en bærekraftig økonomi. Til daglig er Marie medeier, og jobber i, i Myldring - et ansatteid konsulentselskap.

  Marie skal fokusere på hvordan man ser på nye samspill mellom offentlig og privat sektor og skal lose oss gjennom muligheten som ligger i mellomrommet blant sosial og økonomisk bærekraft.

  Anne Husebekk
  - Arctic Resilience Accelerator

  Anne er tidligere rektor ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hun er medisiner og spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin, og har vært professor i immunologi siden 2002.

  Anne er nå tilknyttet ledelsen ved UiT med sentrale arktiske spørsmål som arbeidsfelt. Hun skal lede satsingen Arctic Resilience Accelerator (ARA), et prosjekt som der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne i Sveits og Harvard Kennedy School Belfer Center i USA er samarbeidspartnere. ARA har som mål å skape anvendte produkter eller tjenester som bidrar til mer robuste løsninger med tanke på endringer i klima eller arktiske økosystemer, med mål om å bidra til mer anvendte forskningsprosjekter, og få fram ideer som skal nyttiggjøres i Arktis også som kommersielle produkter eller tjenester.

  Jeanette Gundersen/Ingvild Brox Kielland
  - Unge stemmer

  Innsikt og kunnskap om de unge er viktig for beslutninger som tas i dag - om fremtiden. Når ulike næringer, ulike grupper og flere generasjoner forstår hverandres behov og prioriteringer, skaper vi et fellesskap der vi tenker nytt om hvordan vi kan løse utfordringer og realisere mulighetene

  Gjennom Kunnskapsbanken for Nord-Norge har unge voksne i landsdelen gitt sine tanker om hva som betyr mest når de gjør sine valg om livsstil, fritid, utdanning, jobb og bosted.

  Hvilke tanker og meninger har de om hvordan Nord-Norge kan bli en mer attraktiv landsdel? Hva er de unge stemmenes bestilling til næringslivet og virkemiddelaktørene?

  Anna Ling
  Anna henger høyt oppunder taket. Hun vikler føttene og hendene fast i  tøystykket og løfter seg opp, tilsynelatende uten å bruke en muskel. Så sklir hun ut i spagaten, og med ett, uten forvarsel, henger hun opp ned, mens hun snurrer sakte rundt, godt opplyst av spotlights, fremdeles flere meter over bakken.

  Kartellet
  Kartellet er et fysisk samarbeid mellom menn. Alle danserne i Kartellet har en sterk individuell stil, og utnytter sin kroppslige kunnskap og kompetanse for å skape en nær visualitet. Forestillingen er en utforskning i menn, mannlig fysikalitet og lek. Voldsom sådan. I tillegg bruker de alltid levende musikk i alt de gjør.

  Kartellet er poetiske bilder, en illusjon. Vi håper at publikum vil kjenne tilstedeværelsen, og få en fysisk opplevelse av musikalitet og dans. Med andre ord: Kartellet vil dele dans med deg.

  ------------------------

  Begrenset antall plasser.

  Les mer om Arctic Innovation Week 18.-24. oktober.

  Tromsø

  Tid:

  Sted:Lysgården, Framsenteret

  Pris:Gratis

  Frist:17 okt 2021

  Kontakt:Siw Bang Larsen

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.