• EN
 • Logg inn
 • Kompetanseprogram for musikk i Nord-Norge: Music Ready

   Unsplash/Wes Hicks
  Unsplash/Wes Hicks

  Målet med Music Ready er å bidra til å styrke konkurransekraften til de bedriftene som deltar og bidra til muligheter for oppdrag nasjonalt og internasjonalt. Programmet er ment som en drahjelp for bedrifter som er i en vekstfase og som har internasjonalt potensial.

  Programperiode: 25.03.2021 – 01.07.2021
  - Opptak er gjennomført

  Dette programmet er en del av oppdraget Innovasjon Norge Arktis har fra Troms og Finnmark fylkeskommune, og som skal bidra til næringsutvikling innen kreative næring.

  Music Ready er et samarbeid mellom Innovasjon Norge Arktis, RYK (Rytmisk kompetansenettverk i nord) og Festspillene i Nord-Norge.

  Har du spørsmål, ta kontakt med;
  - Prosjekteier: Innovasjon Norge Arktis v/Andreas Sjøvoll, telefon 917 01 275.
  - Prosjektleder: Vasil Gjuroski, telefon 976 12 625.

  Tid:

  Pris:Kr 1 000,- per person + eget arbeid

  Kontakt:Andreas Andersen Sjøvoll

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.