Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Kompetanseprogram for musikk i Nord-Norge: Music Ready

   Unsplash/Wes Hicks
  Unsplash/Wes Hicks

  Målet med Music Ready er å bidra til å styrke konkurransekraften til de bedriftene som deltar og bidra til muligheter for oppdrag nasjonalt og internasjonalt. Programmet er ment som en drahjelp for bedrifter som er i en vekstfase og som har internasjonalt potensial.

  Dette programmet er en del av oppdraget Innovasjon Norge Arktis har fra Troms og Finnmark fylkeskommune, og som skal bidra til næringsutvikling innen kreative næringer.

  Music Ready er et samarbeid mellom Innovasjon Norge Arktis, Festspillene i Harstad og RYK (Rytmisk kompetansenettverk i nord).

  Målgruppe:
  Musikere i Nord-Norge med særlig potensial for vekst og distribusjon nasjonalt og internasjonalt.

  Omfang:
  Programmet gjennomføres over 4 samlinger â 2 dager.

  Tema:
  - Forretningsmessig utvikling
  - Kompetanseheving
  - Merkevarebygging
  - Nasjonal og internasjonal nettverksbygging
  - Distribusjon og salg nasjonalt og internasjonalt

  Søknadskriterier:
  - Søker må være registrert som en juridisk enhet i Brønnøysundregisteret.
  - Søker må være kjent med bransjen gjennom erfaring og tidligere prosjekter.
  - Søker må ha en tydelig kunstnerisk profil og tanker om fremtidig satsning.
  - Søker må vise til et tydelig potensial og visjon for vekst.

  Gjennomføring:
  Siden det er vanskelig å forutsi smittesituasjonen og restriksjoner fremover, legger vi opp til at samlingene kan gjennomføres både fysisk og digitalt. Detaljert program blir laget når deltakerlisten er klar.

  Egenandel:
  Egenandelen er på kr 1 000 per person. Denne dekkes av Festspillene i Nord-Norge :-). I tillegg kommer eget arbeid på og mellom samlingene.

  Søknad:
  Søknad sendes på e-post til andreas.andersen.sjovoll@innovasjonnorge.no. Søknaden må inneholde informasjon relatert til søknadskriteriene.

  Søknadsfrist: 07.03.2021

  Har du spørsmål, ta kontakt med;
  - Prosjekteier: Innovasjon Norge Arktis v/Andreas Sjøvoll, telefon 917 01 275.
  - Prosjektleder: Vasil Gjuroski, telefon 976 12 625, e-post: vasil@rakettnatt.no

   

  Tid:

  Pris:Kr 1 000,- per person + eget arbeid

  Frist:01 mar 2021

  Kontakt:Andreas Andersen Sjøvoll

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.