Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Prosjekt Troms og Finnmark: Kulturturisme

   Unsplash/James Stamler
  Unsplash/James Stamler

  Har du en idé til et nytt kulturprodukt rettet mot turister?

  Mange deler av norsk næringsliv står i dag overfor store utfordringer, bl.a. kreativ næring og reiselivsnæringen, og det er nå viktig med nytenking og innovasjon.

  Med det som utgangspunkt ønsker Innovasjon Norge Arktis i 2021 å gjennomføre et utviklingsprogram som skal utfordre aktører innen kreativ næring i Troms og Finnmark til å utvikle nye kulturprodukter som kan være attraktive for turister – og som skal bidra til å styrke samarbeidet mellom kreativ næring og reiselivsnæringen.

  Dette programmet er en del av oppdraget Innovasjon Norge Arktis har fra Troms og Finnmark fylkeskommune, og som skal bidra til næringsutvikling innen kreative næring.

  I programmet vil vi bidra med;
  - Kompetanse og rådgivning, med fokus på forretningsutvikling og samarbeid i regionen.
  - Tilskudd til kompetanseheving og til å utvikle nye kulturprodukter.

  I første omgang ønsker vi å få inn prosjektskisser. Skissen skal være kort, men bør si noe om følgende;
  - Hva er idéen/hva skal du levere?
  - Hvem står bak idéen (kompetanse, erfaring)?
  - Hvem skal du samarbeide med?
  - Hvilke ressurser er nødvendig i utviklingsprosjektet (menneskelige, kompetanse, fysiske, finansielle)?

  Vi oppfordrer både gründere, etablerte bedrifter, nettverk og organisasjoner i Troms og Finnmark til å sende inn prosjektskisser.

  Vi ser etter prosjekter som har et potensielt marked, som er skalerbare, som er i samarbeid med reiselivsnæringen og som er bærekraftig for bedriften og for samfunnet.

  De beste idéene vil bli valgt ut av et eksternt fagutvalg, og disse vil få tilbud om å få være med i utviklingsprogrammet.

  Frist for å sende inn prosjektskisser er fredag 30. april.

  Prosjektskissen sendes på e-post til andreas.andersen.sjovoll@innovasjonnorge.no

  Har du spørsmål, ta kontakt med prosjektansvarlig Andreas A. Sjøvoll, tlf. 917 01 275.

  Tid:

  Frist:30 apr 2021

  Kontakt:Andreas A. Sjøvoll

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.