Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Reinkjøttkonferansen 2021

   P. O. Skjellan
  P. O. Skjellan

  Markedsutvalget for reinkjøtt og Innovasjon Norge inviterer til Reinkjøttkonferansen 2021. Fagkonferansen for reinkjøttnæringen og samisk reiseliv blir i år digital, og vil bestå av tre aktuelle webinar, hhv. 20., 21. og 22. april kl. 14.00.

  19.04.2021: Påmeldingsfristen er nå gått ut, og det er ikke lenger mulig å melde seg på.

  Webinar 1: Tirsdag 20. april kl. 14.00-15.00

  Reindriftsavtalen 2021 blir presentert av Avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet, Morten Floor og leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Ellinor Jåma.

  Årets reindriftsavtale ble signert 17. februar. Avtalen har en ramme på 164,5 millioner kroner – en økning på 15 millioner kroner fra inneværende avtale.

  Avtalepartenes hovedprioriteringer i Reindriftsavtalen 2021/2022 er ivaretakelse av reindriftens arealer, kriseberedskap, og tiltak for å ivareta norske reindriftsutøvere som ikke kan bruke sine beiteområder i Sverige. De direkte tilskuddene til reindriften videreføres, og avsetningen og sats for beregning av produksjonspremien er økt. Avtalepartene har også styrket de frie midlene i Reindriftens Utviklingsfond.

  I dette seminaret går Morten Floor, avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartmentet, gjennom avtalen for dere i mer detalj. Deretter vil Ellinor Marita Jåma, leder i NRL, gi sine kommentarer til avtalen sett fra reindriftas ståsted.

  Hvis dere har spørsmål, kan dere sende inn spørsmål i chaten. Det sitter folk fra Landbruksdirektoratets reindriftsavdeling og svarer på spørsmålene fortløpende. Kan de ikke svare på direkten, så får dere svar i løpet av kort tid.

  Webinar 2: Onsdag 21. april kl. 14.00-15.15

  "Samisk reiseliv post covid-19, nye muligheter eller større utfordringer?" v/Børre Berglund, leder i reiselivsklyngen Arctic-365, som har over 100 medlemsbedrifter, hovedsakelig i Troms og Finnmark.

  Samisk reiseliv hadde en stor og økende etterspørsel før pandemien slo inn over verden. Reiselivet nasjonalt er preget av situasjonen og det er duket for både utfordringer og muligheter for aktørene.

  Børre Berglund har høy kompetanse, bred erfaring og stort nettverk, og Innovasjon Norge har utfordret han til å si noe om reiselivet generelt, betydningen av det samiske reiselivet i nasjonal sammenheng, betydningen av mat og samisk mat i reiselivssammenheng og betydningen av kultur og kulturelementer i reiselivet. Videre vil Børre fokusere på generelle betraktninger på potensialet, økt verdiskaping pr. kunde samt andre tips for deltakerne.

  Det settes av tid til spørsmål på slutten av sesjonen.

  Webinar 3: Torsdag 22. april kl. 14.00-16.00

  «Hvordan sikre at reinkjøtt blir en lønnsom næring også i fremtiden – et forbrukerperspektiv», v/Vegard Skuterud, TASK AS

  Siden 2010 har Markedsutvalget for reinkjøtt jobbet for reinkjøttets posisjon i markedet. På de drøye ti årene som er gått siden etableringen, har det skjedd mye i næringen, men også på distribusjonssiden og hos forbruker. Når man skal bedriver generisk markedsføring av reinkjøttet, er det særdeles viktig å ha solid kunnskap om forbrukerne.

  Våren 2020 gjennomførte Skuterud Kløvstad AS (fra i år en del av TASK AS) en posisjoneringsanalyse på oppdrag for Markedsutvalget for reinkjøtt. En posisjoneringsanalyse er en markedsanalyse, hvor man har som mål å finne en hensiktsmessig målgruppe for markedsføringen og hvilke egenskaper med reinkjøttet forbrukerne er opptatt av.

  Vegard Skuterud i TASK AS har gjennomført analysen, og vil presentere funnene og konklusjonene for dere. Vegard har bred erfaring med markedsanalyse i mange sektorer og har blant annet utført større undersøkelser for Opplysningskontoret for kjøtt og egg og for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Han er en god formidler og dere kan glede dere til en og en halv time spekket med relevant informasjon.

  Mens Vegard holder innlegget, kan dere sende inn spørsmål i chaten, så svarer han på dem når han er ferdig å presentere.

  Velkommen!

  Tid:

  Sted:Digitalt

  Pris:Gratis

  Frist:18 apr 2021

  Kontakt:Atle Malinen

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.