Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Reiselivskurs: Pakking, salg og distribusjon

   Bård Løken/Visit Tromsø
  Bård Løken/Visit Tromsø

  Målsettingen til kurset "Pakking, distribusjon og salg” er å gjøre deg i stand til å sette sammen attraktive produktpakker, oppnå resultater i salgsarbeidet og bidra til en bredere og mer kostnadseffektiv distribusjon av ditt reiselivsprodukt. 

  Kurset tilpasses deltakernes egne utfordringer når det gjelder spørsmål som hvilke produktpakker som selger, hvordan en kan få fart i salget og hvilke distribusjonskanaler som er de rette for deltakerens produkter – både i det nasjonale og i de internasjonale markedene.

  Hva etterspørres for kommende sesong, reiselivets verdikjede, nettoprising, relasjonssalg, salgskampanjer, produktpakking i 6 steg, attraktive produktpakker, distribusjonskostnader, turproduksjon og Pakkereiseloven – er tema som belyses på kurset.

  Kurset passer for alle reiselivsbedrifter, opplevelsesprodusenter innen kultur og reiseliv. Kurset tilpasses et reisemål, et tema eller en type bedrifter innen reiselivet.

  Attraktive pakker
  Kundene våre etterspør tilrettelagte opplevelser og markedet krever attraktive produktpakker. På kurset går vi gjennom hvordan pakker produseres og oppbygging av kalkyler. Målet er å lage nye produktpakker for salg.

  Gode salgsresultater
  Hva skal til for at min bedrift kan selge mer? Dette er et spørsmål mange stiller seg og i løpet av kurset skal vi gå i dybden på denne problemstillingen. Målet er at kursdeltakerne skal oppnå økt salg gjennom innsikt i oppbygging av salgskampanjer, relasjonssalg og bruk av internett som salgskanal.

  Effektiv distribusjon
  Forskjellige reiselivsprodukter krever ulik distribusjon. Distribusjonskostnadene er i mange tilfeller svært høye. På kurset ser vi nærmere på ulike distribusjonskanaler og hva som er fordeler og ulemper ved disse. Målet er å kursdeltakerne skal benytte optimale distribusjonskanaler i salg av egne produkter.

  Rammeprogram
  – endres og tilpasses hvert enkelt kurs.

  Kurset gjennomføres som et lunsj til lunsj-kurs med oppfølging etter ca. 1 mnd. - form og tidspunkt for oppfølgingsdagen avtales på de to første kursdagene. 


  Dag 1
  11.30-12.15         Lunsj

  12.15-15.00         Del 1, Markedsforståelse og markedsorientering– hva er attraktivt å pakketere?

  • Gjennomgang av virkemidler og reiselivets moderniserte verdikjede
  • Markedsorientering som arbeidsform
  • Gjennomgang av tilgjengelige og relevante markedsanalyser - hva som er attraktivt å pakketere

  15.00-19.00         Del 1, Pakkereiseloven, pakketering og kalkyler/prising

  • Gjennomgang av hovedinnholdet i Pakkereiseloven
  • Mva. – hva er innenfor og hva er utenfor, hvilke satser skal benyttes
  • Målgrupper og konkurrenter, definisjon per pakketerte produkt
  • Gjennomgang av hvordan en pakke bygges opp – hvordan en setter sammen et pakketilbud
  • Kalkyler og pris, netto og bruttopriser, fortjenestemargin om merverdiavgift
  • Utforming av produktark og bruk av bilde i kombinasjon med tekst
  • Testing av produkter
  • Egenaktivitet: Deltakerne pakketerer selv med rådgivning fra kursledere

  19.30                     Middag

  Dag 2

  08.30-10.30          Del 3, Internett som salgskanal, salgskampanjer og relasjonssalg

  • Salg nasjonalt og internasjonalt, ulikheter fra marked til marked
  • Fordeler og forutsetninger for bruk av internett som salgskanal
  • Relasjonssalg, identifisering av kunder, kundemøte og avslutning av salg
  • Salgskampanjer, hvordan bygge opp en effektiv salgsannonse og salgskampanje
  • Forskjeller og fokus i nysalg, mersalg, kryssalg og gjensalg
  • Egenaktivitet: Deltakerne øver seg på presentasjon av egne produkter i salgsmøte

  10.30-12.00         Del 4, Distribusjon

  • Distribusjon lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt – bruk av ulike kanaler
  • Hvilke er de mest bruke distribusjonskanalene i de ulike markedene?
  • Forskjeller mellom lokale bookingselskap, incomingoperatører, turoperatører, OTA-er, grossister og reisebyråutsalg, per marked
  • Provisjonssatser og distribusjonsavtaler
  • Flerkanalstrategi og bruttopris

  12.30                     Lunsj og avslutning

  Kursholder
  Kursholder er Børre Berglund fra 2469 Reiselivsutvikling AS. Han har omfattende erfaring fra reiselivsnæringen i Norge og internasjonalt. Siden 1990 har Børre arbeidet med distribusjon og salg av norske reiselivsprodukter – nasjonalt og internasjonalt. I de senere årene er også turoperasjon, pakketering, oppbygging av priser og kalkyler områder som Børre har jobbet mye med. 

  Tromsø

  Tid:

  Sted:Kystens Hus, Stortorget 1

  Pris:Kr 1 500 per deltaker

  Frist:10 okt 2022

  Kontakt:Tove Forså

  Søknad reiselivskurs 25.-26. oktober - Pakking, salg og distribusjon

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement. Les våre standardvilkår for arrangementer.