Frokostmøte: Innovative anskaffelser

/globalassets/kontorer-i-norge/troms/kritchanut-gettyimages-952625346-1-nettside.jpg?width=1168
Foto: Krichanut/GettyImages

Informasjon

Kirkenes Thon Hotel Kirkenes Påmeldingsfrist: 2019-04-02 23.00 Kontakt: Inger E. Haug Gratis 04.04.2019 08.30.00 04.04.2019 10.30.00 Europe/Oslo Frokostmøte: Innovative anskaffelser Thon Hotel Kirkenes Inger E. Haug inger.e.haug@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Hvorfor og hvordan kan man bruke offentlig anskaffelser til innovasjon og utvikling?

Formålet med innovative anskaffelser er å øke effekten av offentlige anskaffelser, f.eks. besparelser, få mer ut av innkjøpsbudsjettene, miljøvennlige løsninger, bedre tjenester for brukerne og næringsutvikling.

Er du leder, fagansatt og innkjøper i en offentlig virksomhet? Har du en bedrift med idéer til løsninger som det offentlige kan ha behov for? Arbeider du i et FoU-miljø som har kunnskap som kan bidra til innovasjon i offentlig og privat sektor? Da vil det være nyttig for deg å komme på vårt frokostmøte.

Program

  • Velkommen v/Heidi Andreassen, Innovasjon Norge
  • Sammen kan vi få gjort mye - hvordan kommuner og bedrifter sammen kan løse store utfordringer v/Kristian Wengen, Tinkr AS
  • Hvordan anskaffe innovasjon? v/Maiken Nilsen Stensaker, Nasjonalt program for leverandørutvikling/NHO
  • Utviklingssamarbeid mellom privat sektor og offentlige virksomheter v/Inger E. Haug, Innovasjon Norge

Møtet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Nasjonalt program for leverandørutvikling, Sør-Varanger Utvikling AS og Kirkenes Næringshage AS.

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.