Workshop: Design Tenking

/globalassets/kontorer-i-norge/troms/design-thinking-foto-marion-michele-web.png?width=1168
Foto: Marion Michele

Informasjon

Hammerfest Studiehagen AS, Sjøgata 6, Hammerfest Påmeldingsfrist: 2019-05-14 23.00 Kontakt: Steven Åsheim Gratis 16.05.2019 12.00.00 16.05.2019 15.30.00 Europe/Oslo Workshop: Design Tenking Studiehagen AS, Sjøgata 6, Hammerfest Steven Åsheim steven.asheim@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Står din bedrift ovenfor utfordringer, eller har du behov for å forbedre eksisterende produkter/tjenester eller komme opp med nye? Da bør du få kjennskap til metoden Design Tenking – et verktøy som gir deg muligheter til å løse utfordringer på dine kunders premisser ut i fra din bedrifts kapasitet og ressurser.

Design Tenking er blitt kjent som et godt verktøy for problemløsning og innovasjon nettopp fordi metoden setter mennesket i sentrum. I stedet for å fokusere ensidig på løsninger, snur design tenking fokuset til mennesket – dine kunder, brukere eller ansatte, for å forstå nettopp hva de trenger og hvordan du kan gi dette til dem.

Design Tenking består av fem steg som fokuserer på bruker og brukerbehov, enkle og billige prototyper og testingen av disse. Du vil raskt finne fram til riktig løsning uten å bruke mye tid eller ressurser på løsninger som ikke fungerer og som brukeren eller kunden ikke vil ha.

  1. Vi begynner workshopen med en kort introduksjon av hva Design Tenking er og eksempel på hvordan verktøyet har vært brukt.
  2. Vi presenterer caseet/utfordringen vi skal jobbe med.
  3. Vi går igjennom de forskjellige stegene i prosessen – først kort teori om hva/hvordan/hvorfor, så fortsetter vi med å gjøre.
  4. Empati (brukerforståelse) blir gjort som intervju i «speed dating»- format. Vi oppsummerer lærdom på postit-lapper og lager relasjonskart (oversiktskart) på veggen.
  5. Definering – vi spisser problemstillingen basert på innsikt fra intervjuene og relasjonskartene.
  6. Idégenerering – vi kommer opp med ideer/løsninger basert på den nye problemstillingen og innsikt fra intervjuene.
  7. Prototyping – vi lager «raske og grove» prototyper (løsninger) av en eller flere ideer/løsninger.
  8. Testing – hver gruppe får presentere sine løsninger og vi oppfordrer de andre deltakerne til å komme med tilbakemeldinger.
  9. Vi avrunder med oppsummering og videre steg, tanker og refleksjoner.

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.