• EN
 • Logg inn
 • AVLYST-Fra idé til marked

  /contentassets/f69e61ca5b524233b02d7026cef45c3e/concrete-gettyimages-1023108308-copy-nettside.jpg?width=1168
  Foto: GettyImages

  Informasjon

  Borre Raveien 205 Påmeldingsfrist: 2019-12-08 16.00 Kontakt: Fredrik Jean-Hansen Gratis 10.12.2019 10.00.00 10.12.2019 12.00.00 Europe/Oslo AVLYST-Fra idé til marked Raveien 205 Fredrik Jean-Hansen fredrik.jean-hansen@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

  Veien fra ide til marked starter med å la kundene avgjøre om ideen din er god. På samlingen vil du lære hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle ideen din, og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg på veien.

  • Hvordan lage forretningsmodell - hvordan lage en lettfattelig skisse over forretningen din.

  • Lean start-up - hvordan raskt teste og videreutvikle idéen din for å øke sjansen for å lykkes

  • Finansiering - hvordan søke midler fra Innovasjon Norge til å teste og videreutvikle din idé


  Forretningsmodell
  Dette verktøyet gir deg et overblikk over alle sentrale elementer i en forretningsmodell. Verktøyet er enkelt å bruke, det er visuelt og lettfattelig, og vil hjelpe deg til å se muligheter for ulike forretningsmodeller som kan være aktuelle med utgangspunkt i den forretningsidéen du har. Forretningsmodellen gir også svar på mange av de samme spørsmålene som Innovasjon Norge, banken, potensielle investorer og eventuelt andre offentlige støttespillere vil stille, når en presenterer idéen sin.

  Hvordan lykkes jeg med min idé
  Når du jobber med utvikling av nye forretningsidéer og oppstart av en bedrift, bør du teste idéen din på aktuelle brukere og samarbeidspartnere før du gjør større investeringer, etter den såkalte Lean Start-Up metoden. 

  Oppstartsfinansiering
  Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i ditt marked? Innovasjon Norge kan gi finansiering til deg som har en innovativ idé og ambisjoner om å bygge en bedrift.

  Hvordan beskytte ideen din
  Å ha et bevisst forhold til hvordan du forvalter de immaterielle verdiene kan sikre bedriften konkurransefortrinn og øke bedriftens verdi.

  Etablererhjelp
  Har du spørsmål til selve etableringen av bedriften? Lurer du på hvilken selskapsform du skal starte, eller skal du starte en bedrift i et allerede kjent marked? Ta kontakt med førstelinjetjenesten i din kommune.

   

   

   

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.