• EN
  • Logg inn
  • Påmelding til Internasjonaliserings Workshop

    1. Fyll inn detaljer om deltaker

    2. Beskriv kortfattet hva dere leverer til eksisterende kunder, hvilket marked dere vurderer og hva som gjør dette til et attraktivt marked for dere. Dersom målmarkedet er utenfor Skandinavia ber vi deg svare på engelsk.

    3. Tidspunkt det vil passe å sette opp møte med Innovasjon Norges kontor i målmarkedet