Innovasjonstalen 2019

/globalassets/kontorer-i-norge/telemark/porsgrunn-profilbilde-innovasjonstalen-2019.png?width=1168

Informasjon

Porsgrunn Comfort Hotel, Kammerherreløkka 3, 3915 Porsgrunn Påmeldingsfrist: 2019-05-21 13.00 Kontakt: Elisabeth Five Gratis 29.05.2019 10.00.00 29.05.2019 13.00.00 Europe/Oslo Innovasjonstalen 2019 Comfort Hotel, Kammerherreløkka 3, 3915 Porsgrunn Elisabeth Five elisabeth.five@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Kultur for vekst!
Hvordan skal norske bedrifter vokse slik at de kan ansette flere og sikre Norges framtid?

Hvordan kan vi bygge en sterkere kultur for vekst i Norge? Vi har mange små og mellomstore bedrifter, men bare få vokser seg store. Innovasjonstalen 2019 handler om hvordan vi sammen kan skape vekst i bedriftene - en kultur for vekst.

Gründere har fått høy status, men vi mangler kulturen som gjør at flere satser og blir store - i Norge og i verden. I fjor fikk vi 62 000 nye selskaper her i landet, men bare en liten andel av dem vokser.

Hold av dagen, program kommer snart.

Velkommen!

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.