Påmelding 8 febr. kl. 13-15

Påmelding til finansiering av oppstartselskap: Risikodeling mellom investorer og Innovasjon Norge