• EN
 • Logg inn
 • Lokale reiselivsbedrifter inviteres til «Taktskifte i reiselivet» - et kvalitetsprogram for bærekraftig reiseliv med mål om økonomiske resultater

   Didrik Stenersen
  Didrik Stenersen

  Vil koronapandemien føre til et taktskifte for reiselivet, vil det kreve tilpasninger og strategiske endringer på kort og lang sikt? «Det grønne skiftet» seiler opp, anført av de omforente bærekraftsmålene om klokere ressursutnyttelse og reduserte klimautslipp framover. Betyr det utfordringer for virksomheten din eller gir det muligheter, eller kanskje begge deler?

  Vil du vite hva som skal til for å øke din bedrifts lønnsomhet og gjennomslagskraft i dette skiftet, slik at bedriften kan vokse lønnsomt? Visit Innlandet, Ringsaker kommune og Innovasjon Norge inviterer til «FRAM Strategisk Ledelse - Taktskifte i reiselivet» som retter seg mot reiselivsbedrifter som er motiverte for vekst.

   

  Tilbudet er unikt, da det denne gangen retter seg mot bedrifter i sentrale strøk: Ringsaker, Gjøvik, Toten, Hadeland, Ringerike og Hamarregionen. Som et koronatiltak fra Innovasjon Norge er det gratis å delta. Programmet omfatter, i tillegg til samlinger, også 70 timer individuell rådgivning der en erfaren og fast bedriftsrådgiver følger din bedrift gjennom hele programmet.

   

  Programmet er tilpasset overnattingsbedrifter, aktivitets- og opplevelsesbedrifter, samt bedrifter som tilbyr matopplevelse og kan anses som et turmål. NB! Reiselivsbedrifter av type «tilleggsnæring i landbruket» vil bli tilbudt et eget FRAM-program.

   

   

  Programmets hovedmål

  • Bistå bedriften i det krevende markedet som har oppstått som følge av koronapandemien.
  • Bistå bedriften med nye og realistiske målsettinger, gjennomarbeidet strategi, forretningsmodell, og markedsverktøy som gir bedriften økt lønnsomhet og bærekraftig konkurranseevne.
  • Gjennomgang av egne produkter og tjenester for å øke lønnsomheten.
  • Kompetansebygging gjennom utvalgte temaer knyttet til strategi og marked/kundeinnsikt, nettverk med andre bedrifter og miljøer
  • Økt verdiskaping for deltagende bedrifter eller bedriftssamarbeid som resultat av FRAM.

   

   

  Programstruktur

  Innholdet i programmet blir tilpasset deltagerbedriftenes utfordringer og mulighetsrom i forhold til marked, bærekraft, digitalisering og internasjonalisering. Det settes fokus på bedriftens muligheter for vekst og konkurransekraft, der en gjør strategiske veivalg og ser på innovasjonsmuligheter framover mot 2021.


  Tilbudet inneholder følgende elementer:

  • Situasjonsvurdering
  • 6 bedriftssamlinger (fra juni 2020 – årsskiftet 2020/2021)
  • Individuell rådgivning opptil 70 timer for hver bedrift

   

  Fastsatte tidspunkt:

  • Første samling blir todelt og nettbasert;
   • Del 1 16. juni 2020, kl. 12.00 –16.00
   • Del 2 17. juni 2020, kl. 10.00 – 14.00

  Det er en fordel om bedriftene stiller med 2-3 personer på samlingene.

   

   

  Påmelding

  Klikk her for å søke om deltakelse

  Søknadsfrist er søndag 31. mai.
  Du kan forvente å få svar innen 5. juni.

   

  Egenandel

  Tilbudet er unikt, der bedriftene kun dekker egen tid og kostnader til reise og opphold på samlingene.
  Påmeldingen er forpliktende og det er krav til stor motivasjon og dedikert innsats. Hvis bedriften trekker seg i løpet av perioden må bedriften betale egenandel på kr 5.000,- (normalt koster en FRAM-deltagelse kr. 15.000).

   

   

  Kontaktpersoner for spørsmål

  Esben Keim, prosjektleder Vital Few, telefon 915 17 500,
  e-postesben@vitalfew.no

  Arne Jørgen Skurdal, Visit Innlandet, telefon 909 26 786,
  e-post: ajs@visit-innlandet.no

  Heidi. T Karlsen, Ringsaker kommune, telefon 916 26 968,
  e-post: heidi.karlsen@ringsaker.kommune.no

   

  Ved flere interesserte enn tilgjengelige plasser vil arrangøren foreta en utvelgelse basert på en helhetsvurdering i etterkant av påmeldingen etter informasjonsmøtet.