Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Kontakt oss i Innlandet

  Sentralbord

  Tlf: 22 00 25 00

  Besøksadresse

  Tårnvegen 55
  2380 Brumunddal

  Postadresse

  Pb 448 Sentrum
  0104 Oslo
  • Sverre Håvard Bjørnstad
   Sverre Håvard Bjørnstad
   Direktør
   Sverre er sivilagronom fra NMBU med hovedvekt på økonomi og organisasjon. Markedsføringsledelse fra BI og lederutvikling gjennom Solstrandprogrammet. Han har bred erfaring fra Innlandets biobaserte næringer med sin bakgrunn fra både Norsvin og Geno.
  • Anne Mette Iversen
   Anne Mette Iversen
   Avdelingsleder
   Anne-Mette er leder finansieringsavdelingen. Hun har lang erfaring innen økonomi, finansiering og prosjektledelse.
  • Anne Cathrine Morseth
   Anne Cathrine Morseth
   Kunderådgiver klynger
   Anne jobber som rådgiver for klynger og nettverk. Hun bistår klynger og nettverk (innovasjonsmiljøer) med med organisering, finansiering og internasjonalisering for å bidra til vekst i Innlandets vekst- og innovasjonsmiljøer.
  • Beate Follestad
   Beate Follestad
   Kunderådgiver
   Beate Follestad er finansieringsrådgiver og hun bistår oppstart- og vekstselskaper med å finansiering av innovative utviklingsprosjekter. Beate er også Innlandets ressurs for Innovasjonspartnerskap, en løsning som starter med det offentliges behov og næringslivet bidrar som partner. Hennes bakgrunn er siviløkonom fra Arizona State University og har mange års ledererfaring fra bank.
  • Christina Seegaard
   Christina Seegaard
   Kredittansvarlig
   Christina er kontorets kredittsansvarlig og kan være en sparringspartner for finansiering av utviklingsprosjekter og behov i næringslivet.
  • Grete Moe
   Grete Moe
   Seniorrådgiver
  • Gretha Karin Larsson
   Gretha Karin Larsson
   Markeds- og driftskoordinator
   Gretha har ansvar for kontorets administrative oppgaver, blant annet for kontorets kommunikasjon på sosiale medier og web. Gretha kan besvare spørsmål om våre tjenester og om ditt kundeforhold.
  • Håkon Lauvålien
   Håkon Lauvålien
   Seniorrådgiver
  • Josien Bouwman
   Josien Bouwman
   Fung. avdelingsleder
   Josien er internasjonaliseringsrådgiver og bistår vekstbedrifter med satsing mot nye markeder. Hun sparrer med deg for at din bedrift skal lykkes med markedsintroduksjonen, og kan koble deg til våre internasjonale kontorer eller andre relevante rådgivere.
  • Jørn Fallet Kristensen
   Jørn Fallet Kristensen
   Spesialrådgiver Invest in Innlandet
   Invest in Innlandet er et kontaktpunkt for utenlandske aktører som snuser på Norge. Jørn kan gi informasjon om muligheter, gi tilgang til nettverk og ikke minst koble opp mot mulige lokasjoner i Norge.
  • Kristin Siksjø
   Kristin Siksjø
   Kunderådgiver
   Kristin er finansieringsrådgiver og arbeidet for å fremme vekst og internasjonalisering, samt stimulere til bærekraftige løsninger for næringslivet i Østerdalen. Kristin har bred erfaring med økonomi og ledelse i ulike virksomheter i regionen.
  • Magnus Nordrum Brøste
   Magnus Nordrum Brøste
   Kunderådgiver
   Magnus jobber primært med tilskuddsordninger og lån for tradisjonelt landbruk. I tillegg jobber han også med oppstart- og vekstselskaper med internasjonale ambisjoner. Magnus er utdannet siviløkonom fra NMBU på Ås.
  • Malin Rognmo Sjåstad
   Malin Rognmo Sjåstad
   Seniorrådgiver
  • Mari Pandum
   Mari Pandum
   Kunderådgiver
   Mari arbeider med kunder innen landbruksbaserte næringer og har et spesielt ansvar for Inn på tunet-virksomheter, småskala mat og reiseliv.
  • Mathias Bakke Haugen
   Mathias Bakke Haugen
   Kunderådgiver
   Mathias jobber mest med gründere, men også med IKT, reiseliv, mindre næringsmiddelbedrifter og lokalmatprodusenter. Mathias har også selv vært gründer og har bakgrunn fra salgsarbeid. Hans nøkkelkompetanse er innfor forretningsutvikling og finansiering med master i markedsføring.
  • Ove Jahren
   Ove Jahren
   Kunderådgiver
   Ove er behjelpelig med finansiering av lønnsomme prosjekter som dreier seg om utbygging, modernisering, omstilling og utvikling. Han jobber hovedsakelig med produksjonsbedrifter innen mekanisk, trebearbeidende, plast- og kjemisk industri. Ove har bakgrunn fra bank og revisjon og har nøkkelkompetanse innenfor bedriftsutvikling, forskning- og utviklingsprosjekter og generell finansiering, med spesialkompetanse innenfor lånefinansiering.
  • Silje Aaen Anderson
   Silje Aaen Anderson
   Kunderådgiver
   Silje arbeider hovedsakelig med finansiering (lån og tilskudd) til bedrifter innenfor reiseliv og kreative næringer. I tillegg kan hun være sparringspartner for utviklingsprosjekter og behov i bedriftene. Silje er utdannet siviløkonom og har blant annet erfaring fra bank og finans.,
  • Stine Evensen Sørbye
   Stine Evensen Sørbye
   Kunderådgiver
   Stine er finansieringsrådgiver og jobber med tilskuddsordninger og lån for tradisjonelt landbruk. Hun har en master i økonomi fra Universitetet i Oslo.
  • Tom-Arild Fredriksen
   Tom-Arild Fredriksen
   Kunderådgiver
   Tom-Arild er finansieringsrådgiver og arbeider med bygdeutviklingsmidler og lån for tradisjonelt landbruk samt ordningen for fornybar energi i landbruket.
  • Torunn Eivor Linneberg
   Torunn Eivor Linneberg
   Innovasjonsrådgiver
   Torunn er innovasjonsrådgiver. Innovasjonsrådgiverens rolle er å bidra til lønnsom vekst og omstilling i bedrifter med fokus på mulighetene som ligger i det «grønne skiftet». Gjennom å tilby tjenester og verktøy for forretningsmodellering og innovasjonsprosesser, er målet å mobilisere flere bærekraftige innovasjonsprosjekter hos etablerte bedrifter og gründere i Innlandet. Torunn har bakgrunn fra flere bransjer og nøkkelkompetanse innen innovasjonsledelse og markedsstrategi.
  • Trond Husan
   Trond Husan
   Kunderådgiver
   Trond jobber mest med produksjons- og industribedrifter, bioenergi i landbruket, samt skog- og trenæringen. Han har nøkkelkompetanse innenfor bedriftsutvikling og generell finansiering, med spesialkompetanse innenfor lånefinansiering.
  • Maria Erdal Askim
   Maria Erdal Askim
   EU-rådgiver , NCP for EIC Horisont Europa
   Maria jobber med mobilisering av norske bedrifter og klynger til muligheter innenfor EUs rammeprogram for forskning og innovasjon; Horisont Europa.
  • Lars-Erik Solvang
   Lars-Erik Solvang
   Kunderådgiver IPR
   Lars-Erik kan veilede deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, forretningshemmeligheter og så videre) i forretningsutviklingen. Vårt fokus er å gi deg som arbeider med et innovasjonsprosjekt veiledning slik at du kan gjøre beviste IPR-valg som er forankret i din bedrift sin strategi. Les mer om vårt tilbud på www.innovasjonnorge.no/ipr.
  • Kathleen Myklatun Skarbøvig
   Kathleen Myklatun Skarbøvig
   EU-rådgiver, NCP for EIC Horisont Europa
   Kathleen jobber med mobilisering av norske bedrifter og klynger til muligheter innenfor EUs rammeprogram for forskning og innovasjon; Horisont Europa.
  • Greta Karine Juul
   Greta Karine Juul
   EU-rådgiver, NCP for EIC Horisont Europa
   Greta jobber med mobilisering av norske bedrifter og klynger til muligheter innenfor EUs rammeprogram for forskning og innovasjon; Horisont Europa.