• EN
 • Logg inn
 • Kontakt Innlandet

  Sentralbord
  Tlf:22 00 25 00

  Epost: post@innovasjonnorge.no

  Besøksadresse
  Tårnvegen 55
  2380 Brumunddal

   
  Postadresse:
  Pb 448 Sentrum
  0104 Oslo

  • Sverre Håvard Bjørnstad

   Direktør
   Sverre er sivilagronom fra NMBU med hovedvekt på økonomi og organisasjon. Markedsføringsledelse fra BI og lederutvikling gjennom Solstrandprogrammet. Han har bred erfaring fra Innlandets biobaserte næringer med sin bakgrunn fra både Norsvin og Geno.
  • Anne Mette Iversen

   Finansieringsrådgiver
   Anne-Mette arbeider med bedrifter innenfor reiseliv, mat og kreative næringer. Anne-Mette har nøkkelkompetanse innenfor bedriftsutvikling, etablererveiledning og våre støttemuligheter for oppstartsbedrifter. Anne-Mette har lang erfaring innenfor økonomi, finansiering og prosjektledelse.
  • Kaja van den Berg

   Innovasjonsrådgiver
   Kaja er avdelingsleder for innovasjon og internasjonalisering i Hedmark og Oppland. Hun kan bidra med verktøy og fasilitere bedrifter på forretningsmodellering, innovasjonsprosesser, merkevarebygging og strategisk bruk av design. Hun har nøkkelkompetanse innen markedsstrategi og produkt- og designutvikling, og erfaring fra internasjonale virksomheter.
  • Anne Cathrine Morseth

   Klyngerådgiver
   Anne jobber som rådgiver for klynger og nettverk. Hun bistår klynger og nettverk (innovasjonsmiljøer) med organisering, finansiering og internasjonalisering for å bidra til vekst i innovasjonsmiljøene. Anne er også klyngerådgiver for Hedmark og Oppland.
  • Beate Follestad

   Finansieringsrådgiver
   Beate jobber med finansieringsløsninger for både oppstart- og vekstselskaper med internasjonale vekst-ambisjoner. Hun er også Innlandets resurs innen Innovasjonspartnerskap; en tjeneste hvor offentlig og privat samarbeider om nyskapende løsninger. Hennes bakgrunn er siviløkonom innen adm/ledelse fra USA og mange års ledererfaring fra bank hvor markedsinnsikt var sentralt.
  • Bjørn Johnsen

   Finansieringsrådgiver
   For tiden sykmeldt
  • Christina Seegaard

   Finansieringsrådgiver
   Christina jobber hovedsakelig med våre finansieringsordninger som lån og tilskudd, men kan være en sparringspartner for utviklingsprosjekter og behov for landbruk og øvrig næringsliv.
  • Gretha Karin Larsson

   Markeds- og driftskoordinator
   Gretha har ansvar for kontorets administrative oppgaver, blant annet for kontorets kommunikasjon på sosiale medier og web. Gretha kan besvare spørsmål om våre tjenester og om ditt kundeforhold.
  • Hege Quist-Hanssen

   Innovasjonsrådgiver
   P.t. i permisjon. Hege er innovasjonsrådgiver og vil kunne bistå våre kunder i forretningsmodellering, innovasjons- og strategiske utviklingsprosesser.
  • Josien Bouwman

   Internasjonaliseringsrådgiver
   Josien er internasjonaliseringsrådgiver og bistår vekstbedrifter med satsing mot nye markeder. Hun sparrer med deg for at din bedrift skal lykkes med markedsintroduksjonen, og kan koble deg til våre internasjonale kontorer eller andre relevante rådgivere.
  • Jørn Fallet Kristensen

   Spesialrådgiver
  • Kristin Siksjø

   Finansieringsrådgiver
   Kristin er finansieringsrådgiver og arbeidet for å fremme vekst og internasjonalisering, samt stimulere til bærekraftige løsninger for næringslivet i Østerdalen. Kristin har bred erfaring med økonomi og ledelse i ulike virksomheter i regionen.
  • Mari Pandum

   Finansieringsrådgiver
   Mari arbeider med kunder innen landbruksbaserte næringer og har et spesielt ansvar for Inn på tunet-virksomheter, småskala mat og reiseliv.
  • Marius Håvåg Korum

   Finansieringsrådgiver
   Marius har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon samt master i entreprenørskap fra NMBU på Ås og har tidligere jobbet med forretningsutvikling og innovasjon i flere selskaper i Innlandet. Marius jobber som finansieringsrådgiver med forskjellige bransjer, men har et særlig fokus på IT, smarte samfunn og spillteknologi.»
  • Marly Irene Sæterdalen

   Finansieringsrådgiver
   For tiden sykmeldt. Marly jobber med kunder innenfor landbruket; både tradisjonelle produksjoner og ulike bygdenæringer. Hun har spesielt ansvar for oppfølging av landbrukslån, og har nøkkelkompetanse innenfor bedriftsutvikling og finansiering.
  • Mathias Bakke Haugen

   Finansieringsrådgiver
   Mathias jobber mest med gründere, men også med IKT, reiseliv, mindre næringsmiddelbedrifter og lokalmatprodusenter. Mathias har også selv vært gründer og har bakgrunn fra salgsarbeid. Hans nøkkelkompetanse er innfor forretningsutvikling og finansiering med master i markedsføring.
  • Ove Jahren

   Finansieringsrådgiver
   Ove er behjelpelig med finansiering av lønnsomme prosjekter som dreier seg om utbygging, modernisering, omstilling og utvikling. Han jobber hovedsakelig med produksjonsbedrifter innen mekanisk, trebearbeidende, plast- og kjemisk industri. Ove har bakgrunn fra bank og revisjon og har nøkkelkompetanse innenfor bedriftsutvikling, forskning- og utviklingsprosjekter og generell finansiering, med spesialkompetanse innenfor lånefinansiering.
  • Per Ottar Walderhaug

   Finansieringsrådgiver
   Per jobber som finansieringsrådgiver, hovedsakelig med virksomheter knyttet til den skog- og trebaserte verdikjeden. Han har nøkkelkompetanse innenfor strategiarbeid, forretnings- og prosessutvikling samt markedsutvikling og internasjonalisering.
  • Rune Strupstad Andreassen

   Seniorrådgiver
   Rune er innovasjonsrådgiver i Innlandet. Innovasjonsrådgiverens rolle er å bidra til lønnsom vekst og omstilling i bedrifter med fokus på mulighetene som ligger i det «grønne skiftet». Gjennom å tilby tjenester og verktøy for forretningsmodellering og innovasjonsprosesser, er målet å mobilisere flere bærekraftige innovasjonsprosjekter hos etablerte bedrifter og gründere i Innlandet. Rune har mastergrad i økonomi og administrasjon fra NHH og har erfaring fra organisasjons- og straegiutvikling, herunder Lean og Design Thinking .
  • Silje Anderson Aaen-Egenes

   Finansieringsrådgiver
   Silje arbeider hovedsakelig med bedrifter innenfor reiseliv og kreative næringer. Hun er utdannet Siviløkonom og har blant annet erfaring fra bank og finans. Silje jobber primært med finansieringsordninger (lån og tilskudd), men kan også være en sparringspartner for utviklingsprosjekter og behov i bedriftene.
  • Stine Evensen Sørbye

   Finansieringsrådgiver
   Stine er finansieringsrådgiver og jobber med tilskuddsordninger og lån for tradisjonelt landbruk. Hun har en master i økonomi fra Universitetet i Oslo.
  • Tom-Arild Fredriksen

   Finansieringsrådgiver
   Tom-Arild er finansieringsrådgiver og arbeider med bygdeutviklingsmidler og lån for tradisjonelt landbruk samt ordningen for fornybar energi i landbruket.
  • Torunn Eivor Linneberg

   Innovasjonsrådgiver
   Torunn er innovasjonsrådgiver i Hedmark og Oppland. Innovasjonsrådgiverens rolle er å bidra til lønnsom vekst og omstilling i bedrifter med fokus på mulighetene som ligger i det «grønne skiftet». Gjennom å tilby tjenester og verktøy for forretningsmodellering og innovasjonsprosesser, er målet å mobilisere flere bærekraftige innovasjonsprosjekter hos etablerte bedrifter og gründere i Innlandet. Torunn har bakgrunn fra flere bransjer og nøkkelkompetanse innen innovasjonsledelse og markedsstrategi.
  • Trond Husan

   Finansieringsrådgiver
   Trond jobber mest med produksjons- og industribedrifter, bioenergi i landbruket, samt skog- og trenæringen. Han har nøkkelkompetanse innenfor bedriftsutvikling og generell finansiering, med spesialkompetanse innenfor lånefinansiering.

  • Maria Erdal Askim

   EU-rådgiver , NCP for EIC Horisont Europa (i permisjon)
   Maria jobber med mobilisering av norske bedrifter og klynger til muligheter innenfor EUs rammeprogram for forskning og innovasjon; Horisont Europa.
  • Lars-Erik Solvang

   Seniorrådgiver IPR
   Lars-Erik kan veilede deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, forretningshemmeligheter og så videre) i forretningsutviklingen. Vårt fokus er å gi deg som arbeider med et innovasjonsprosjekt veiledning slik at du kan gjøre beviste IPR-valg som er forankret i din bedrift sin strategi. Les mer om vårt tilbud på www.innovasjonnorge.no/ipr.
  • Kathleen Myklatun Skarbøvig

   EU-rådgiver, NCP for EIC Horisont Europa
   Kathleen jobber med mobilisering av norske bedrifter og klynger til muligheter innenfor EUs rammeprogram for forskning og innovasjon; Horisont Europa.
  • Greta Karine Juul

   EU-rådgiver, NCP for EIC Horisont Europa
   Greta jobber med mobilisering av norske bedrifter og klynger til muligheter innenfor EUs rammeprogram for forskning og innovasjon; Horisont Europa.