• EN
 • Logg inn
 • Biotown - One health

  /contentassets/dc155c16631349979cf2811d24ca8a20/biotown-hamar-one-halth-header-hjemmeside-september-2019_3.png?width=1168

  Informasjon

  Hamar Hamar kulturhus Kontakt: Klosser Innovasjon 13.11.2019 09.00.00 13.11.2019 16.30.00 Europe/Oslo Biotown - One health Hamar kulturhus Klosser Innovasjon linn.dybdahl@klosser.no Legg til i kalender

  Biotown Hamar har tittelen «One Health», noe som beskriver sammenhengen mellom folkehelse og dyrehelse. Fokuset vil være på utviklingen av antibiotikaresistens, som er en av de største utfordringene i moderne medisin. I over 70 år har antibiotika vært tilgjengelig for effektivt å kunne behandle livstruende infeksjonssykdommer, men resistensutviklingen kan i praksis føre til lengre sykdomsvarighet, manglende behandlingsmuligheter og økt dødelighet.

  Samtidig er resistensutviklingen globalt sterkt koblet opp mot antibiotikabruk i matproduksjonen. Norge regnes som et foregangsland i arbeidet mot antibiotikaresistens, og norsk matproduksjon bruker minst antibiotika i verden. Likevel ser vi nå en økning i resistensutviklingen også her. I kampen mot antibiotikaresistens er det derfor viktig at man ser folkehelse, dyrehelse og plantehelse under ett. Under Biotown One Health setter vi fokus på viktigheten av å ha et helhetsperspektiv og på samarbeid på tvers av sektorer.

  Biotown Hamar er et av tre arrangementer under årets Biotown-konferanse. Konferansen arrangeres i samarbeid med NCE Heidner Biocluster, Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Klosser Innovasjon og Innovasjon Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge.


  Mer om arrangementet og påmeldingsinformasjon finner du her.

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.