FRAM Agro Tech - med planlagt oppstart i januar 2019

Informasjon

15.01.2019 09.00.00 Europe/Oslo FRAM Agro Tech - med planlagt oppstart i januar 2019 Beate.Follestad@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Norsk smart og grønn teknologi til landbruket

FRAM Agro-tech er et kompetansetilbud for bedrifter som er aktuelle som leverandører av grønne og smarte teknologiløsninger til landbruket. FRAM Agro-tech vil ta utgangspunkt i din bedrifts innovasjonsmuligheter i et internasjonal perspektiv.

Hvilke bedrifter passer programmet for?

• Tilbydere av utstyr til landbruket som ser for seg å øke innovasjonsgraden gjennom samspill med aktører innenfor IT/teknologi/senorikk.

• Tilbydere av agro-tech, smarte løsninger for landbruket

• Teknologiselskaper som er for seg økt innovasjon gjennom samspill med

utstyrsleverandører.

Bedriftene må ha ressurser til å gjennomføre et utviklingsprosjekt. Programmet setter fokus på bedriftenes muligheter for innovasjon og utvikling som kan bidra til smarte bærekraftige løsninger med attraktiv kundeverdi.

Innholdet i programmet blir tilpasset deltakerbedriftenes utfordringer i forhold til innovasjon, strategi og internasjonalisering.

Programmet har følgende hovedmål

• Økt verdiskaping gjennom innovasjon, enten i selskapet eller i nye prosjekter som vil dannes gjennom perioden.

• Løsningene skal bidra til økt omfang av bærekraftige løsninger for den norske landbruksektoren og etter hvert eksport.

• Økt verdiskaping for deltakende bedrifter eller bedriftssamarbeid som resultat av FRAM.

Programstruktur

Innovasjon Norge delfinansierer programmet med rådgivertimer, foredragsholdere, markedskunnskap og spisskompetanse innen aktuelle og relevante temaer på samlingene. Det er en fordel om bedriftene stiller med flere personer på samlingene.

Tilbudet inneholder følgende elementer

Situasjonsanalyse/-vurdering
5-6 bedriftssamlinger i løpet av en 12 mndr. programperiode
Individuell rådgiving med inntil 70 t Egenandel på 15 000 kroner (+ dekning av egen tid og kostnader til reise og opphold)

Internasjonale trender & norske muligheter

• FN estimerer at det er nødvendig å øke matproduksjonen med 70 % frem mot 2050.

• Verden etterspør ny teknologi og ny kunnskap for å finne helt nye løsninger for et  konkurransekraftig og klimaeffektivt landbruk.

• Teknologiske løsninger vil effektivisere og endre landbruket.

• Norge har unike forutsetninger for anvendelse av big data i landbruket grunnet innsamlet data på gårdsnivå.

 

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.