FRAM Aksjon reiseliv

/globalassets/kontorer-i-norge/innlandet/hedmark/hamar/aksjon-reiseliv2.jpg?width=1168

 

 

 

Foto: CH - Visitnorway.com

Informasjon

Innlandet Påmeldingsfrist: 2019-03-15 10.00 Kontakt: Mari Pandum 15 000 kroner pluss reise og overnatting/bespisning på samlinger 01.04.2019 10.00.00 01.04.2019 15.00.00 Europe/Oslo FRAM Aksjon reiseliv Innlandet Mari Pandum Mari.Pandum@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Innovasjon Norge Innlandet setter nå i gang et FRAM-program tilpasset reiselivet i regionen. Bedriftenes fremtid er avhengig av å utvikle bærekraftige produkter og opplevelser. Ved å delta på Aksjon reiseliv kan du få strategisk innsikt som kan bidra til å løse noen utfordringer i hverdagen.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for reiselivsbedrifter som har ønske om lønnsom vekst og som har endringsvilje og muligheter til å avsette tid. Programmet gjennomføres i perioden april/mai 2019 til september 2020.

Hva er FRAM?

FRAM er Innovasjon Norges ledelsesprogram for små og mellomstore bedrifter. Deltagerne utvikler kunnskap, ferdigheter og evnen til å styrke bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet. Fossekall AS er ansvarlig for gjennomføringen av programmet. Med rådgivere fra Fossekall får du en systematisk tilnærming til utviklingen av bedriften, samt evne til å endre driften i takt med viktige påvirkere og trender. 

FRAM gir deg nyttige verktøy innen bedriftsutvikling, ledelse og strategi. Gjennom å delta lærer du å øke bedriftens konkurransekraft og inntjening gjennom strategi- og lønnsomhetsutvikling. Programmet tar utgangspunkt i bedriftens behov og situasjon, men du får også praktisk og teoretisk innføring i veivalg, innovasjon, internasjonalisering, erkjennelse av lederrollen, positiv forandringsledelse, god problemhåndtering og styrearbeid. Det veksles mellom teoretisk opplæring, gruppearbeid og erfaringsutveksling. Konkrete utviklingsprosjekter i bedriftene blir bearbeidet og realisert i nært samarbeid med en kvalitetssikret bedriftsrådgiver. Det kreves stor egeninnsats i form av egen tid for å nå programmets mål.

Har din bedrift..

 • interesse for å skaffe bedre beslutningsgrunnlag rundt strategiske veivalg?
 • ønske om og tro på økt vekst?
 • nytte av en erfaren bedriftsrådgiver som forstår hvor skoen trykker?
 • ønske om å lære fra, og ta del i andre bedrifters erfaringer?
 • ønske om å øke konkurransekraften gjennom innovasjon i ledelse?
 • ambisjoner og endringsvilje?

Programmets innhold

Strukturert, målrettet og bærekraftig prosess i egen virksomhet - med fokus på egne prosjekter - støttet av erfarne bedriftsrådgivere. Et aksjonsteam vurderer bedriften med kritiske øyne for å gi innspill på raske forbedringsmuligheter. Her blir det spesielt fokus på serveringstilbudet i bedriften, og i aksjonsteamet har vi egen kokk. 5 fellessamlinger med andre reiselivsbedrifter som er like ambisiøse og vekstvillige som din egen, med følgende temaer:

 • situasjonsanalyse, status, mål og strategivalg
 • markedsorientering
 • erkjennelse av lederrollen og lederutvikling
 • innovasjon gjennom produktpakking og opplevelsesproduksjon
 • bærekraftig utvikling (miljø, sosialt, og økonomisk verdiskaping og konkurransekraft
 • utviklingsprosjekter
 • nettverk og samarbeid

Finansiering

Innovasjon Norge finansierer FRAM med rådgivertimer, foredragsholdere, markedskunnskap og spisskompetanse på aktuelle temaer for gruppen på fellessamlingene. Tilbudet inneholder følgende elementer:

 • situasjonsanalyse
 • besøk av aksjonsteam med oppfølgende aksjonsplan
 • individuell rådgiving 60 timer
 • mulighet for ekstra bistand til spesialkompetanse 
 • 5 samlinger

 

Bedriftenes egenandel

Egenandel for bedriften ved deltakelse i programmet er på 15 000 kroner. I tillegg dekker bedriften egne kostnader med reise og overnatting/bespisning på samlinger. Det r mulig å være flere deltakere fra samme bedrift i samlingene.

 

Er du interessert - ta kontakt med Mari Pandum eller Bjørn Johnsen i Innovasjon Norge Innlandet.

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.