FRAM Aksjon reiseliv

/globalassets/kontorer-i-norge/innlandet/hedmark/hamar/aksjon-reiseliv2.jpg?width=1168

 

 

 

Foto: CH - Visitnorway.com

Informasjon

Innlandet Påmeldingsfrist: 2019-03-15 10.00 Kontakt: Mari Pandum 15 000 kroner pluss reise og overnatting/bespisning på samlinger 01.04.2019 10.00.00 01.04.2019 15.00.00 Europe/Oslo FRAM Aksjon reiseliv Innlandet Mari Pandum Mari.Pandum@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Innovasjon Norge Innlandet setter nå i gang et FRAM-program tilpasset reiselivet i regionen. Bedriftenes fremtid er avhengig av å utvikle bærekraftige produkter og opplevelser. Ved å delta på Aksjon reiseliv kan du få strategisk innsikt som kan bidra til å løse noen utfordringer i hverdagen.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for reiselivsbedrifter som har ønske om lønnsom vekst og som har endringsvilje og muligheter til å avsette tid. Programmet gjennomføres i perioden april/mai 2019 til september 2020.

Hva er FRAM?

FRAM er Innovasjon Norges ledelsesprogram for små og mellomstore bedrifter. Deltagerne utvikler kunnskap, ferdigheter og evnen til å styrke bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet. Fossekall AS er ansvarlig for gjennomføringen av programmet. Med rådgivere fra Fossekall får du en systematisk tilnærming til utviklingen av bedriften, samt evne til å endre driften i takt med viktige påvirkere og trender. 

FRAM gir deg nyttige verktøy innen bedriftsutvikling, ledelse og strategi. Gjennom å delta lærer du å øke bedriftens konkurransekraft og inntjening gjennom strategi- og lønnsomhetsutvikling. Programmet tar utgangspunkt i bedriftens behov og situasjon, men du får også praktisk og teoretisk innføring i veivalg, innovasjon, internasjonalisering, erkjennelse av lederrollen, positiv forandringsledelse, god problemhåndtering og styrearbeid. Det veksles mellom teoretisk opplæring, gruppearbeid og erfaringsutveksling. Konkrete utviklingsprosjekter i bedriftene blir bearbeidet og realisert i nært samarbeid med en kvalitetssikret bedriftsrådgiver. Det kreves stor egeninnsats i form av egen tid for å nå programmets mål.

Har din bedrift..

 • interesse for å skaffe bedre beslutningsgrunnlag rundt strategiske veivalg?
 • ønske om og tro på økt vekst?
 • nytte av en erfaren bedriftsrådgiver som forstår hvor skoen trykker?
 • ønske om å lære fra, og ta del i andre bedrifters erfaringer?
 • ønske om å øke konkurransekraften gjennom innovasjon i ledelse?
 • ambisjoner og endringsvilje?

Programmets innhold

Strukturert, målrettet og bærekraftig prosess i egen virksomhet - med fokus på egne prosjekter - støttet av erfarne bedriftsrådgivere. Et aksjonsteam vurderer bedriften med kritiske øyne for å gi innspill på raske forbedringsmuligheter. Her blir det spesielt fokus på serveringstilbudet i bedriften, og i aksjonsteamet har vi egen kokk. 5 fellessamlinger med andre reiselivsbedrifter som er like ambisiøse og vekstvillige som din egen, med følgende temaer:

 • situasjonsanalyse, status, mål og strategivalg
 • markedsorientering
 • erkjennelse av lederrollen og lederutvikling
 • innovasjon gjennom produktpakking og opplevelsesproduksjon
 • bærekraftig utvikling (miljø, sosialt, og økonomisk verdiskaping og konkurransekraft
 • utviklingsprosjekter
 • nettverk og samarbeid

Finansiering

Innovasjon Norge finansierer FRAM med rådgivertimer, foredragsholdere, markedskunnskap og spisskompetanse på aktuelle temaer for gruppen på fellessamlingene. Tilbudet inneholder følgende elementer:

 • situasjonsanalyse
 • besøk av aksjonsteam med oppfølgende aksjonsplan
 • individuell rådgiving 60 timer
 • mulighet for ekstra bistand til spesialkompetanse 
 • 5 samlinger

 

Bedriftenes egenandel

Egenandel for bedriften ved deltakelse i programmet er på 15 000 kroner. I tillegg dekker bedriften egne kostnader med reise og overnatting/bespisning på samlinger. Det r mulig å være flere deltakere fra samme bedrift i samlingene.

 

Er du interessert - ta kontakt med Mari Pandum eller Bjørn Johnsen i Innovasjon Norge Innlandet.

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.