• EN
 • Logg inn
 • FRAM landbruksbasert reiseliv - to ulike vekstprogrammer for Innlandet i 2020

  /globalassets/kontorer-i-norge/innlandet/sigstad-gard.jpg?width=1168
  Foto: Fredrik Garshol/Visit Innlandet (Sigstad gård)

  Informasjon

  Oppstart program på Teams Påmeldingsfrist: 01.10.2020 16.00 Kontakt: Prosjektleder Fossekall AS, Vigdis Myhre Næsseth 22.10.2020 09.00.00 Europe/Oslo FRAM landbruksbasert reiseliv - to ulike vekstprogrammer for Innlandet i 2020 Oppstart program på Teams Prosjektleder Fossekall AS, Vigdis Myhre Næsseth vmn@fossekall.no Legg til i kalender

  Koronapandemien har endret nordmenns ferieplaner for sommeren 2020 og mange vil kanskje for første gang oppleve hva eget land har å by på. En lang rekke lokale og særpregede opplevelser har sett dagens lys utover i norske bygder og tettsteder de senere årene, ikke minst i Innlandet. Tilbudet er nok både langt mer spennende og variert enn de fleste forventer. Det skyldes ikke minst framveksten av unike lokalmatprodusenter, garder som tilbyr overnatting og natur-, kultur- og landbruksbaserte opplevelser av alle slag.

  Spørsmålet er om situasjonen åpner for mer langsiktige endringer i etterspørselen knyttet til reiser, feriemønster og forbruk? Om kortreiste opplevelser og lokal mat blir enda mer attraktivt enn før? Erfaringene fra denne sommeren vil gi en pekepinn om dette. 

  «Det grønne skiftet» er også i ferd med å befeste seg med sine bærekraftsmål om klokere ressursutnyttelse, reduserte klimautslipp og større samfunnsansvar. Betyr det utfordringer for virksomheten din eller gir det muligheter, eller kanskje begge deler?

  «FRAM landbruksbasert reiseliv» retter seg mot gards- og bygdevirksomheter i Innlandet som er motivert for vekst, strategisk og lønnsom utvikling, og som er villige til å sette av egne ressurser til arbeidet for å nå ambisiøse mål.

   

  Målgruppe

  • Overnattingsbedrifter
  • Matopplevelser
  • Aktivitets- og opplevelsesbedrifter
  • Bedrifter som har reiselivet/besøkende som viktig kundegruppe
  • Deltagerbedriften må ha tilknytning til landbruk.

   

  Programmets hovedmål

  • Bistå bedriften i det krevende markedet som har oppstått som følge av koronapandemien.
  • Bistå bedriften med nye og realistiske målsettinger, gjennomarbeidet strategi, forretningsmodell, og markedsverktøy som gir bedriften økt lønnsomhet og bærekraftig konkurranseevne (/kraft).
  • Gjennomgang av egne produkter og tjenester for å øke lønnsomheten.
  • Kompetansebygging gjennom utvalgte temaer knyttet til strategi og marked/kundeinnsikt, nettverk med andre bedrifter og miljøer
  • Økt verdiskaping for deltagende bedrifter eller bedriftssamarbeid som resultat av FRAM.

   

  Programstruktur
  Innholdet i programmet blir tilpasset deltagerbedriftenes utfordringer og muligheter i forhold til marked, bærekraft, digitalisering og internasjonalisering. Gjennom deltakelsen vektlegges bedriftens muligheter for vekst og konkurransekraft gjennom innovasjon og strategiutvikling. Det er en fordel om bedriftene stiller med flere personer på samlingene.


  NB! Det tilbys to forskjellige FRAM-programmer for landbruksbasert reiseliv i 2020:

   

  FRAM Vekstinspirator, landbruksbasert reiseliv                

  FRAM Strategisk Ledelse, landbruksbasert reiseliv               

  Hovedfokus

  Vekst

  Vekst, strategi og innovasjon

  Varighet

  6 måneder

  12 måneder

  Individuell rådgivning

  35 timer

  70 timer

  Antall samlinger

  4

  6

  Oppstart

  22.10.20

  22.10.20

  Tema på samlinger

  Vekstpotensial og veivalg, kundebehov/marked, utvalgte tema

  Strategi og veivalg, ledelse, kundebehov/marked, vekst og innovasjon, utvalgte tema

   

   

   

  Egenandel
  Innovasjon Norge finansierer programmet med rådgivertimer, foredragsholdere, markedskunnskap og spisskompetanse innen aktuelle og relevante temaer på samlingene. Som et korona-tiltak, tilbys FRAM-programmene denne gangen uten egenandel. Bedriftene dekker kun egen tid og kostnader til reise/opphold på samlingene.
  Påmeldingen er forpliktende, og det er krav til stor motivasjon og dedikert innsats. Hvis bedriften trekker seg i løpet av perioden må bedriften betale en egenandel på kr 5.000 (normalt koster en FRAM-deltagelse kr. 15.000

  Forespørsel om deltagelse
  Forespørselen bør inneholde litt informasjon om bedriftens motivasjon for å delta, samt kontaktinformasjon (org.nummer, bedriftsnavn, kontaktinformasjon) og sendes på e-post til kontaktperson nedenfor.
  Frist for å sende forespørsel om deltagelse er 1. oktober.

  Kontaktperson for spørsmål og påmelding

  Prosjektleder hos Fossekall as
  Vigdis Myhre Næsseth - mobil +47 900 41 017
  vmn@fossekall.no

  Påmelding

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.