• EN
 • Logg inn
 • FRAM Strategisk ledelse Fremtidens industri – omstilling til lønnsom bærekraft

  /globalassets/kontorer-i-norge/innlandet/hedmark/fram-industri.png?width=1168
  Foto: Foto: Christopher Burns, Unsplash

  Informasjon

  Brumunddal Ringsaker Påmeldingsfrist: 12.08.2020 20.00 Kontakt: Prosjektleder i Fossekall Vigdis, Myhre Næsseth Egenandel 2 500 kroner 13.08.2020 10.00.00 13.08.2020 11.00.00 Europe/Oslo FRAM Strategisk ledelse Fremtidens industri – omstilling til lønnsom bærekraft Ringsaker Prosjektleder i Fossekall Vigdis, Myhre Næsseth vmn@fossekall.no Legg til i kalender

  Vil de langsiktige virkningene av koronapandemien føre til et «skifte»? Vil det kreve tilpasninger og strategiske endringer for fremtidens industri- og vareproduksjon?

  «Det grønne skiftet» seiler opp, anført av de omforente bærekraftsmålene om reduserte klimautslipp og klokere ressursutnyttelse innen 2025 og 2050. Betyr det utfordringer for virksomheten din eller gir det muligheter, kanskje begge deler?

  Vil du vite hva som skal til for å øke din bedrifts lønnsomhet og gjennomslagskraft i dette skiftet slik at bedriften kan vokse?

  «FRAM Strategisk Ledelse – Fremtidens industri» retter seg mot bedrifter som er motivert for omstilling. Programmet vil øke innsikten og bidra med nyttige verktøy for å håndtere nødvendige strategiske endringer.

  Tilbudet er unikt, da det denne gangen retter seg mot bedrifter i sentrale strøk og med en svært lav deltakeravgift som et av flere koronatiltak fra Innovasjon Norge. Programmet omfatter i tillegg til samlinger også 70 timer individuell rådgivning per bedrift.

  Målgruppe

  • Industri og produksjonsbedrifter
  • Minimum 5 millioner omsetning
  • Minimum 5 ansatte
  • Minimum 3 års drift
  • Bedrifter i sentrale strøk av Mjøsregionen: Ringsaker, Hamar, Stange, Lillehammer, Gjøvik, Østre Toten

   

  Målsetting

  • Bistå bedriften i det krevende markedet som har oppstått som følge av korona-pandemien.
  • Bistå bedriften med nye og realistiske målsettinger, gjennomarbeidet strategi, forretningsmodell, og markedsverktøy som gir bedriften økt lønnsomhet og konkurransekraft.
  • Gjennomgang av egne produkter og tjenester for å øke lønnsomheten.
  • Kompetansebygging gjennom utvalgte temaer knyttet til strategi og marked/kundeinnsikt, nettverk med andre bedrifter og miljøer
  • Økt verdiskaping for deltagende bedrifter eller bedriftssamarbeid som resultat av FRAM

   

  Programstruktur

  Det er en fordel om bedriftene stiller med 2-3 personer på samlingene.

  Tilbudet inneholder følgende elementer:

  • Situasjonsvurdering
  • 6 bedriftssamlinger (fra august 2020 – august 2021)
  • Første samling: 27. august 09.00 – 13.00 nettbasert
  • Individuell rådgivning opptil 70 timer for hver bedrift

   

  Innhold og tema på samlingene

  Innholdet i programmet blir tilpasset deltagerbedriftenes utfordringer og muligheter i forhold til marked, bærekraft, digitalisering og internasjonalisering.

  Samling 1 og 2                
  Introduksjon til FRAM. Kundebehov/marked
  Hvordan håndtere en kritisk økonomisk situasjon
  Styrke deltagernes kunnskap om styring i krise

  Samling 3 – 5                    
  Forretningsmodell, konkurransekraft og veivalg
  Bærekraftige forretningsmodeller, trippel bunnlinje
  Sirkulærøkonomi
  Bedriftens miljøeffekt gjennom leverandørkjeden
  Klimarisiko
  Forretningsskikk og samfunnsansvar
  Innovasjonsprosjekt, muligheter for nytenking i markeder, produkter eller tjenester
  Prosjektoppfølging, utvalgte tema

  Samling 6
  Siste samling 

   

  Deltakeravgift/egenandel

  Bedriftene dekker egen tid og kostnader til reise og opphold på samlingene. Påmeldingen er forpliktende, og det er krav til stor motivasjon og dedikert innsats. Det er satt en lav egenandel på deltagelsen på kr. 2.500. Hvis bedriften trekker seg i løpet av perioden, må bedriften betale et ekstra gebyr på kr. 2.500 (vanligvis koster deltagelsen kr. 15.000)


  Delta på informasjonsmøte

  13. august kl. 10 – 11.00 (nettbasert) Påmelding på epost: vmn@fossekall.no

  Påmelding/ Forespørsel om deltagelse:

  Forespørselen bør inneholde litt informasjon om bedriftens motivasjon for å delta, samt kontaktinformasjon (org. nummer, bedriftsnavn, kontaktinformasjon) og sendes på e-post til en av kontaktpersonene nedenfor. Påmelding er bindende.

  Kontaktpersoner for spørsmål og direkte påmelding til FRAM

  Prosjektleder hos Fossekall
  Vigdis Myhre Næsseth - mobil +47 900 41 017
  E-post: vmn@fossekall.no

  Ringsaker kommune
  Heidi Karlsen – mobil +47 916 26 968
  E-post: heidi.karlsen@ringsaker.kommune.no

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.