FRAM Vekstinspirator - oppstart

Informasjon

23.08.2018 09.00.00 Europe/Oslo FRAM Vekstinspirator - oppstart Legg til i kalender

Vil du vite hva som skal til for å øke din bedrifts lønnsomhet og gjennomslagskraft, slik at bedriften kan vokse?

Da kan du melde din bedrift på Innovasjon Norges kompetanseprogram - FRAM Vekstinspirator!

Målsetting
Ved å delta på FRAM Vekstinspirator vil din bedrift få en god plan for videreutvikling. Planen vil inneholde bedriftens valg for fremtidens løsninger og bedre kundetilpassing. Planen skal bidra til at bedriften din blir "smartest og grønnest mulig".

  • Klargjøre bedriften til et stadig mer krevende marked.
  • Bistå bedriften med nye og realistiske målsettinger, gjennomarbeidet strategi, forretningsmodell og markedsverktøy som gir bedriften økt lønnsomhet og konkurransekraft.
  • Gjennomgang av egne produkter og tjenester for å øke lønnsomheten.
  • Kompetansebygging gjennom utvalgte temaer knyttet til strategi og marked/kundeinnsikt, nettverk med andre bedrifter og miljøer.

Hvorfor delta?
FRAM Vekstinspirator er et kompetansetilbud for bedrifter i Fjellregionen i Hedmark.

Innholdet i programmet blir tilpasset deltagerbedriftenes utfordringer og vekstmuligheter og bedriftene vil bli utfordret på å tenke nytt.

Gjennom å delta vil bedriften kunne se hvilke mulighter for vekst som kan være aktuelle, i tillegg til at bedriften blir tilført ny kompetanse.

Hvilke bedrifter passer kurset for?
Dette er et vekstproram for

  • små og mellomstore bedrifter bedrifter (minium 3 år siden etablering)
  • bedrifter som har vekstambisjoner og ser at langsiktige mål og markedsinnsikt er viktige elementer i en vekstfase
  • bedrifter som ser at nye digitale løsninger fremover vil være en avgjørende konkurransefaktor
  • bedrifter som har ressurser (evne og vilje) til å gjennomføre tiltak gjennom FRAM Vekstinspirator
  • og for bedrifter som ser at det er nødvendig å få påfyll av kompetanse for å gjennomføre vekst

Praktisk informasjon
Det er 3 dagsamlinger og 15 timer rådgiving som inngår i programmet.

Egenandelen er 5 000 kroner og da kan bedriften ta med flere personer for samme pris.

Prosjektleder er Vigdis Myhre Næsseth i Fossekall AS. Tlf. 900 41 017. E-post vmn@fossekall.no

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på?
Ta kontakt med Kristin Siksjø, tlf. 146 93 847 evt. per e-post til kristin.siksjo@innovasjonnorge.no

 

 

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.