Tilskuddsordninger innenfor bygdeutviklingsprogrammet og miljøprogrammet

/globalassets/sau-redigert.png?width=1168

Informasjon

Etnedal Wold samdrift, Woldsvegen 39 - Fjøsloftet Kontakt: Tom-Arild Fredriksen Åpent arrangement - ingen deltakeravgift 25.04.2019 11.00.00 25.04.2019 14.00.00 Europe/Oslo Tilskuddsordninger innenfor bygdeutviklingsprogrammet og miljøprogrammet Wold samdrift, Woldsvegen 39 - Fjøsloftet Tom-Arild Fredriksen Tom-Arild.Fredriksen@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

TINE produsentlag for Land og Etnedal, landbrukskontorene i Nordre Land og Etnedal og Innovasjon Norge Innlandet inviterer til informasjonsmøte om regionale tilskuddsordninger.

Målet med samlingen er å inspirere til gode investeringsprosjekter for ulike bruksstørrelser og god planlegging av bruk av husdyrgjødsel gjennom vekstsesongen.

 

Program:

Innovasjon Norge ved finansieringsrådgiver Tom-Arild Fredriksen

  • Investeringstilskudd, tildelingsregler, nye søknadsprosedyrer
  • Prioriteringer
  • Tilpassing av investering, fokus på små og mellomstore bruk

Landbrukskontorene i Nordre Land og Etnedal ved Wold og Sweum

  • Ny forskrift for regionalt miljøprogram for 2019-2024
  • Felles forskrift for Innlandet
  • Flere nye ordninger for tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

 

Servering av dugurd ved produsentlaget.

Møtet holdes på Fjøsloftet hos Wold Samdrif - velkommen!

 

 

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.