Innovasjonsdag - Trysil

Informasjon

Trysil Trysil kommune Kontakt: Gretha K. Larsson Ingen deltakeravgift 30.01.2019 10.00.00 30.01.2019 15.00.00 Europe/Oslo Innovasjonsdag - Trysil Trysil kommune Gretha K. Larsson grlar@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Ønsker du en prat med oss for å diskutere en idé, ditt prosjekt eller få en orientering om vårt uteapparat og/eller finansieringsmuligheter? Innovasjon Norge har kontordag i Trysil 30. januar.

Er du interessert i å møte Innovasjon Norge denne dagen så tar du kontakt med næringsmedarbeider Bjørn Olsen i Trysil kommune. Han kan treffes på tlf. 404 11 963.

Gi noen opplysninger om deg/din bedrift og noen stikkord på hva du ønsker å diskutere, så setter han opp en tid for samtale med oss.

Vi gleder oss til å treffe deg og høre om ditt prosjekt!

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.