Fra ide til marked / Landbruk - Vinstra

Informasjon

Vinstra Kommunestyresalen, Nord-Fron kommune Påmeldingsfrist: 2019-04-01 12.00 Kontakt: Gretha K. Larsson Ingen deltakeravgift 04.04.2019 10.00.00 04.04.2019 15.00.00 Europe/Oslo Fra ide til marked / Landbruk - Vinstra Kommunestyresalen, Nord-Fron kommune Gretha K. Larsson gretha.karin.larsson@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

4. april treffer du våre rådgivere med kompetanse innen gründerskap, innovasjon og landbruk/bygdenæring. Foruten å delta på arrangementet "Fra ide til marked" kan du avtale separat møte med våre to rådgivere.

Veien fra ide til marked starter med å la kundene avgjøre om ideen din er god.
Lær hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle ideen din, og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg på veien.

 

Innhold (med etterfølgende mulighet for speed-date)

  • Forretningsmodellering - hvordan lage en lettfattelig skisse over forretningen din
  • Lean start-up - hvordan raskt teste og videreutvikle idéen din for å øke sjansen for å lykkes
  • Tilskudd til gründere - hvordan søke midler fra Innovasjon Norge til å teste og videreutvikle din idé

På samlingen vil det være andre i samme situasjon som deg. Disse kan du inspirere og lære fra.

PÅMELDING
Påmeding skjer per epost til jordbrukssjef i Nord-Fron kommune - Eldri Siem eller ved å ringe henne på tlf. nr.  917 26 870.

Etterpå vil du få mulighet for inntil 20 minutter samtale om prosjektet ditt med en av våre rådgivere. Dette angir du ved påmelding. 

Forretningsmodellering
Dette verktøyet gir deg et overblikk over alle sentrale elementer i en forretningsmodell. Verktøyet er enkelt å bruke, det er visuelt og lettfattelig, og vil hjelpe deg til å se muligheter for ulike forretningsmodeller som kan være aktuelle med utgangspunkt i den forretningsidéen du har. Forretningsmodellen gir også svar på mange av de samme spørsmålene som Innovasjon Norge, banken, potensielle investorer og eventuelt andre offentlige støttespillere vil stille, når en presenterer idéen sin.

LEAN Start-up
Når du jobber med utvikling av nye forretningsidéer og oppstart av en bedrift, bør du teste idéen din på aktuelle brukere og samarbeidspartnere før du gjør større investeringer, etter den såkalte Lean Start-Up metoden.

Tilskudd til gründere
Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i ditt marked? Innovasjon Norge kan gi tilskudd til deg som har en innovativ idé og ambisjoner om å bygge en bedrift.

Etablererservice
Har du spørsmål til selve etableringen av bedriften? Lurer du på hvilken selskapsform du skal starte, eller skal du starte en bedrift i et allerede kjent marked? Ta kontakt med førstelinjetjenesten i din kommune.

Landbruk - les mer om våre tjenester her

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.