Innovasjonsdager - Koppang

/globalassets/kontorer-i-norge/innlandet/hedmark/hamar/innovasjonsdag---gettyimages-nettside.jpg?width=1168
Foto: Getty Images

Informasjon

Koppang Stor-Elvdal hotell Kontakt: Sør-Østerdal næringshage Ingen deltakeravgift 28.02.2019 09.00.00 28.02.2019 12.00.00 Europe/Oslo Innovasjonsdager - Koppang Stor-Elvdal hotell Sør-Østerdal næringshage ole@sonh.no Legg til i kalender

Stor-Elvdal kommune, Sør-Østerdal næringshage og Innovasjon Norge arrangerer innovasjonsdager 27. og 28. februar for reiselivet i Stor-Elvdal.

Hovedfokuset blir på samarbeid, og hvordan en sammen kan oppnå større resultater enn at man arbeider hver for seg.

Vi ønsker et bredt spekter av bedrifter velkommen for å se på hvilke felles interesser og gjensidig goder man kan høste av et tettere samarbeid. Ved å gå sammen ønsker vi å legge til rette for økt besøk i vår region.

Vi vil gjerne høre gode ideer fra alle som deltar på hvordan man kan arbeide sammen for et felles mål!

 

Program  kl. 09:00-12:00

Denne dagen vil det være mulighet for å avtale 1 til 1 samtaler mellom bedrift/gründer og arrangørene om hvilke muligheter vi ser for å kunne bidra med å løfte din bedrift eller idé..



Påmelding for 1 til 1 samtale er nødvendig, send mail til:
ole@sonh.no

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.