• EN
 • Logg inn
 • Avlyst - Internasjonaliseringsworkshop for reiselivsbedrifter - Vågå

  /globalassets/kontorer-i-norge/innlandet/hedmark/hamar/getpreview.jpg?width=1168
  Foto: Kirill Zakharov

  Informasjon

  Vågå Ysteriet Påmeldingsfrist: 2020-03-12 08.00 Kontakt: Josien Bouwman Ingen deltakeravgift 19.03.2020 09.00.00 19.03.2020 16.00.00 Europe/Oslo Avlyst - Internasjonaliseringsworkshop for reiselivsbedrifter - Vågå Ysteriet Josien Bouwman josien.bouwman@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

  Innovasjon Norge følger situasjonen i forbindelse med koronavirus tett. Vi baserer oss på informasjon fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet og følger opp de tiltakene og anbefalingene som kommer derfra. Derfor velger vi å avlyse denne workshopen. Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål.

  Er du klar for å satse internasjonalt med din reiselivsbedrift?

  Bedrifter fra Nord-Gudbrandsdal er hjertelig velkommen! 

  Det finnes mange spørsmål bedrifter må ta stilling til før de satser internasjonalt. Vår workshop gir deg tilgang til internasjonal markedskompetanse, slik at du på et tidlig stadium kan kartlegge mulighetene for ditt produkt/tjeneste i potensielle internasjonale markeder. På denne måten blir du tryggere på at det faktisk kan være etterspørsel i markedet, før du går videre med markedsintroduksjon.

  Vi inviterer til workshop  der du får muligheten til å jobbe med din bedrifts internasjonale vekstprosjekt. Workshopen krever noe forberedelser før oppstart og det blir lagt opp til konsentrert jobbing. Mye av arbeidet vil du gjøre selv, samtidig som vi vil bistå deg og trekke inn eksperter fra våre kontorer i 30 land. Etter workshopen vil du ha et klarere bilde av markedet ditt, samt ha skissert en plan for hvordan du skal gå frem med din internasjonale satsing.

  Formålet er at du får:

  - utarbeidet forretningsmodell for et marked/land. Metoden kan brukes som verktøy for å vurdere andre markeder.

  - kartlagt om markedet kan være aktuelt for ditt produkt/tjeneste og målgruppe.

  - speed-dates med våre reiselivsspesialister i Tyskland, Storbritannia, Sverige og BeNeLux med mulighet for oppfølging senere.

  - laget en plan og satt opp tiltak for veien videre mot en god markedsintroduksjon.

  Du vil motta en e-post fra oss med svar på om du har fått plass på internasjonaliseringsworkshop samt informasjon om forberedelser før samling.

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.