• EN
 • Logg inn
 • Økt konkurransekraft og bærekraft for bedrifter i Fjellregionen

   GettyImages
  GettyImages

  Vil du vite hva som skal til for å øke din bedrifts lønnsomhet og gjennomslagskraft, slik at bedriften kan vokse?

  Målsetting

  Ved å delta på FRAM Vekstinspirator vil din bedrift få en god plan for videreutvikling. Planen vil inneholde bedriftens valg for fremtidens løsninger og bedre kundetilpassing. Planen skal bidra til at bedriften din blir smartest og grønnest mulig.

  - Klargjøre bedriften til et stadig mer krevende marked
  - Bistå bedriften med nye og realistiske målsettinger, gjennomarbeidet strategi, forretningsmodell og markedsverktøy som gir bedriften økt lønnsomhet og konkurransekraft
  - Gjennomgang av egne produkter og tjenester for å øke lønnsomheten
  - Kompetansebygging gjennom utvalgte temaer knyttet til strategi og marked/kundeinnsikt, nettverk med andre bedrifter og miljøer

  Hvorfor delta?

  FRAM Vekstinspirator er et kompetansetilbud for bedrifter i Fjellregionen i Nord-Østerdal. Innholdet i programmet blir tilpasset deltakerbedriftenes utfordringer og vekstmuligheter, og bedriftene vil bli utfordret på å tenke nytt.

  Gjennom å delta vil bedriften kunne se hvilke muligheter for vekst som kan være aktuelle, i tillegg til at bedriften blir tilført ny kompetanse.

  Hvilke bedrifter passer kurset for?

  Dette er et vekstprogram for
  - små og mellomstore bedrifter (minium 3 år siden etablering)
  - bedrifter som har vekstambisjoner og ser at langsiktige mål og markedsinnsikt er viktige elementer i en vekstfase
  -bedrifter som ser at nye, digitale løsninger fremover vil være en avgjørende konkurransefaktor 
  - bedrifter som har ressurser (evne og vilje) til å gjennomføre tiltak gjennom FRAM Vekstinspirator
  - og for bedrifter som ser at det er nødvendig å få påfyll av kompetanse for å gjennomføre vekst

  Praktisk informasjon

  I programmet inngår 4 dagsamlinger og 25 timer individuell rådgiving.
  Egenandelen er 5 000 kroner, og da kan bedriften ta med flere personer for samme pris.

  Prosjektsamlinger
  Samling 1 - tirsdag 11.februar - oppstart
  Samling 2 - tirsdag 24.-onsdag 25. mars
  Samling 3 - tirsdag 26.-onsdag 27. mai
  Samling 4 - tirsdag 25.-onsdag 26. august - avslutning

  Påmelding og spørsmål

  Prosjektleder Vigdis Myhre Næsseth, Fossekall AS
  Telefon +47 900 41 017
  E-post vmn@fossekall.no

  Kontaktperson i Innovasjon Norge
  Finansieringsrådgiver Kristin Siksjø
  Telefon +47 416 93 847
  E-post kristin.siksjo@innovasjonnorge.no