• EN
 • Logg inn
 • Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2017 i Hedmark til Ingunn Sigstad Moen

   Innovasjon Norge
  Innovasjon Norge
  Ingunn Sigstad Moen fra Løten vant i dag Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2017 i Hedmark. Prisen tildeles for hennes Inn på tunet tilbud for demente på gården Lillehov i Løten.

  Ingunn Sigstad Moen var en av de første som startet med Inn på tunet virksomhet i Hedmark, og har spesialisert seg på et tilbud til demente, både unge og eldre. Med sin kompetanse som sykepleier har hun mye å tilføre dette området.

  Ingunn har lagt ned mye arbeid for å legge til rette for ulike aktiveter i bryggerhuset og på uteområdet rundt gården, noe som gjør det mulig å aktivisere brukerne både innendørs og utendørs. Bryggerhuset er innredet med vedfyrt bakerovn, kjøkken og spisekrok. Her samles brukerne til ulike aktiteter og til felles måltider. Rundt gården er det tilrettelagt en folkehelsesti. Denne stien er åpen for alle og er skiltet i sammenheng med stiene i skogen rundt slik at det er fine turmuligheter i nærområdet. Fysisk aktivitet er viktig, det gjør at brukerne kan opprettholde sitt fysiske nivå og det kan utsette sykdomsforløpet. I snekkerboden som hun har innredet på låven får brukerne opprettholdt sine snekkerferdigheter.

  Aktivitetene på Lillehov kan dermed ta utgangspunkt i  årstiden, brukernes alders, interesser og dagsform. Her lages og spises sunne og hjemmelagde måltider, og det sosiale samvær preges av en god porsjon humor. Over frokosten diskuteres dagsaktuelle temaer.

  I et samarbeid mellom Lillehov, Helselaget i Løten, og Hamar og Hedmarken Turistforening er det satt opp en laftekoie ved stien. Slik kan brukerne dra på hytttur, grille og kose seg i solveggen. En gapahuk er satt opp ved gårdens egen dam.  På Lillehov er alt lagt godt til rette for at brukerne skal oppleve meningsfulle dager!

  Om Ingunn sies det at hun deler gjerne av sin kunnskap og erfaring, og er aktiv i arbeidet med å få frem flere tilbud i fylket, blant annet som styremedlem for Inn på tunet nettverket i Hedmark. Demensfeltet er noe hun virkelig brenner for! 

  - Ingunn har med sin gründerånd brukt gårdens ressurser til ikke bare å skape en arbeidsplass for seg selv og andre men også vært en bidragsyter i kommunenes demensarbeid, sa Christian Hedløv Eng da han overrakte prisen. Hun har skapt en bedrift som i flere år har vist at den er levedyktig. 

  I 2014 ble tilbudet utvidet med ett interkommunalt tilbud til yngre med demens for kommunene Løten, Hamar og Stange tre dager i uken. 

  Det vanket også blomster og gode ord fra ordfører  Bente Elin Lilleøkseth. - Den jobben du gjør har stor betydning for demensarbeidet i kommunen. - Ikke minst gir det trygghet for de pårørende  sa hun overrakte blomster på vegne av Løten kommune.

  I rekken av gratulanter sto også representanter fra Fylkesmannen i Hedmark og det felles landbrukskontoret for Hamar, Stange og Løten.

  Inn på tunet Lillehov har tre ansatte i tillegg til Ingunn. De ansatte har lang erfaring med demens og aktivisering i kombinasjon med faglig kompetanse.

  Fra kollega Ragnhild Bye Sørum fikk hun en rørende tale som tydelig viste hvordan både brukere og ansatte trives på Lillehov. Hun trakk frem Ingunns evne til stadig å tenke nytt og være fremtidsrettet.

  Selv takket Ingunn blant annet Innovasjon Norge for gode råd og investeringsmidler, og for at vi hadde tro på prosjektet hennes. Men hun trakk også frem sin mann Leif for uvurderlig hjelp i oppbyggingen av virksomheten på gården.

  Etter prisutdelingen vanket det lunsj for prisvinneren og inviterte gjester på Løten Nærstasjon der stasjonsmester Gerd Else Sletmoen presenterte en tallerkenrett med gode og økologiske råvarer. 

  Bedriftsutviklingprisen i landbruket

  Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket. Det blir kåret en vinner i hvert fylke, og den fylkesvise vinneren får en pris på 50 000 kroner. De fylkesvise vinnerne deltar i konkurransen om en nasjonal pris. Denne prisen er på 250 000 kroner.

  Prisen tildeles bedrifter eller personer med næringsvirksomhet som har sin basis i landbrukets og bygdenes ressurser. Kandidatene blir vurdert etter følgende kriterier:
  - Bærekraft, herunder økonomisk resultat/lønnsomhet, sosialt som sysselsetting og ringvirkninger i lokalsamfunnet, miljømessig som utnyttelse av lokale ressurser, fremme av lokal kultur og reduserte utslipp
  - Innovasjon/nyskaping

  Den nasjonale vinneren kåres og får utdelt prisen under Die Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2018.