• EN
 • Logg inn
 • Støtte til grøne innovasjonsprosjekt - Molde

   Foto: Einar Aslaksen / Pudder agency
  Foto: Einar Aslaksen / Pudder agency

  Vi inviterer bedrifter og kommunar til dialog om kva Innovasjon Norge, Forskingsrådet og Regionale forskingsfond Møre og Romsdal kan bidra med av rådgiving og støtte til grøne omstillingsprosjekt.

  Du treng ikkje å ha erfaring med forsking- og innovasjonsprosjekt for å delta.

  Vi står føre ei omstilling til ein grøn økonomi med fokus på lågutslepp og nye løysingar. Nyskaping og omstilling er risikabelt.  Risikoavlastning er viktig for realisering av nye krevjande prosjekt, og verkemiddelapparatet kan hjelp til å realisere prosjekta.

  Her får du meir informasjon om:

  • Gjeldande verkemidlar og moglegheiter
  • Korleis utvikle prosjekt frå ide til realisering gjennom samarbeid
        med kundar, leverandørar, offentleg verksemder og forskingsmiljø.

  Du får også høyre erfaring frå gode forskings- og innovasjonsprosjekt.  

  Her treffer du oss:

  Ålesund 25. oktober kl. 08:30- 11:00 i kantina til Innovasjon Norge, Skansekaia 4A (frokost frå kl. 08:00)

  Molde 25. oktober kl. 14:00-16:00 i lokalene til ProtoMore, Britveien 4 (arrangementet er også digitalt)

  Kristiansund 26. oktober kl. 14:00-16:00 i Kulturfabrikken,
  Fosnagata 35 (lett servering)

  Molde

  Tid:

  Sted:Protomore, Britveien 4

  Pris:Arrangementet er gratis

  Kontakt:Alfred Øverland

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.