Fra Idé til marked - Mo i Rana

/globalassets/kontorer-i-norge/nordland/nordland/fra-ide-til-marked-fotoliamsimpson-1.png?width=1168
Foto: Liam Simpson

Informasjon

Mo i Rana VÆXT Mo, Nytorget 1 Kontakt: Maiken Johnsen Arrangementet er gratis 20.03.2019 12.00.00 20.03.2019 14.00.00 Europe/Oslo Fra Idé til marked - Mo i Rana VÆXT Mo, Nytorget 1 Maiken Johnsen maiken.johnsen@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Veien fra ide til marked starter med å la kundene avgjøre om forretningsideen din er god. På dette seminaret vil du lære hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle forretningsideen din, og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg på veien. 

Målgruppen for seminaret er gründere i tidlig fase og som har en forretningsidé som representerer noe nytt i markedet.

Vi vil gå gjennom:

- Forretningsmodellering – hvordan lage en lettfattelig skisse over forretningen din

- Lean start-up – hvordan raskt teste og videreutvikle idéen din for å maksimere sjansen for å lykkes

- Tilskudd til gründere – hvordan søke midler fra Innovasjon Norge til å teste og videreutvikle din forretningsidé - Formelle krav - vi går gjennom en del formelle krav i forbindelse med oppstart og drift

Etter seminaret vil det være mulighet for et kort møte med Innovasjon Norge (10 minutter). Dersom du ønsker å sette deg inn i innholdet for seminaret allerede nå kan du lese mer på nettsidene under.

Forretningsmodellering

Dette verktøyet kan brukes for å få et enkelt overblikk over noen sentrale element i forretningsideen. Verktøyet er enkelt å bruke, det er visuelt og lettfattelig, og vil hjelpe deg til å se muligheter for ulike forretningsmodeller som kan være aktuelle med utgangspunkt i den forretningsidéen du har. Forretningsmodellen gir svar på mange av de samme spørsmålene som Innovasjon Norge, banken, potensielle investorer og eventuelt andre offentlige støttespillere vil stille, når en presenterer ideen sin.

Les mer om hvordan du kan lage en forretningsmodell.

LEAN Start-up

Når du jobbar med utvikling av nye produkt og oppstart av en bedrift, råder vi til at en legger opp til en utviklingsprosess hvor du kan teste idéen din på aktuelle brukere og samarbeidspartnere, før en gjør større investeringer, etter den såkalte Lean Start-Up metoden

Det vil også være nyttig å få en oversikt over finansieringsbehovet, kostnadsomfanget og behov for ekstern kapital.

Tilskudd til gründere

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt? Vi kan gi tilskudd til nystartede innovative selskaper med et antatt betydelig verdiskapingspotensial og høye vekstambisjoner.

Les mer om tilskudd til gründere

 

Interessert i informasjon fra Innovasjon Norge? Gi oss din aksept. 


 

Påmeldingsskjema Fra idé til marked - Mo i Rana 20.mars 2019

Ønsker du å delta på speed date?

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.