Innovasjonstalen 2019

/globalassets/narvik-profilbilde-innovasjonstalen-2019.png?width=1168

Informasjon

Narvik Narviksenteret, Kongens gate 39 Påmeldingsfrist: 2019-06-05 12.00 Kontakt: Anita Hennie Skog Gratis. Enkel lunsj 06.06.2019 11.00.00 06.06.2019 13.00.00 Europe/Oslo Innovasjonstalen 2019 Narviksenteret, Kongens gate 39 Anita Hennie Skog anita.hennie.skog@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Hvorfor har Norge så mange små og mellomstore bedrifter, men bare noen få som vokser seg store?  Er norske investorer redde for å ta risiko og satse på noe som kan bli virkelig stort? Er vi fornøyd der vi er? Er vi for mette, for late eller for feige?

Innovasjonstalen 2019 handler om hvordan vi sammen kan skape en kultur for vekst.

Gründere har fått høy status, men vi mangler kulturen som gjør at flere satser og blir store. I 2017 ble det startet 62 000 nye selskaper her i landet. Det skal vi være stolte av. Men bare en liten andel av dem vokser.

Monica Ahyee, direktør i Innovasjon Norge Nordland, holder innovasjonstalen. I tillegg kommer følgende foredragsholdere og debattdeltakere;

 • Elling Berntsen, adm.dir., Narvik Sparebank
  Hvordan jobbe bedre med samhandling?
  Elling Berntsen har lang fartstid i Sparebanken Narvik. Gjennom stiftelsen ForteNarvik har Sparebanken Narvik siden 2011 tilført ca. 300 mill. kroner til næringsutvikling. I vinter satte Berntsen fokus på viktigheten av samhandling gjennom en kronikk i Fremover der han tok til orde for at Narvik bør endre sitt image.

 • Svein-Helge Nøstdal, daglig leder, Nordland Betongelement AS
  Spesialisering for overlevelse
  Svein Helge Nøstdal leder Nordland Betongelement AS i Kjøpsvik. Han vil fortelle hvordan de har lyktes med å legge ny strategi for omstilling og vekst.

 • Lise Hansen, daglig leder, Visit Narvik
  Hvorfor markedsfører Visit Narvik Kiruna i Sverige?
  Over polarsirkelen finnes et mylder av gode arktiske opplevelser. Visit Narvik vet at turistene ikke reiser til en destinasjon, men etter opplevelser. Etter 10 år i Visit Narvik vet Lise at veien til suksess er å dele - bryte ned fylkesgrenser, kommunegrenser og landegrenser. Reiselivet er i stadig utvikling og er en bransje hvor vi står sterkere i innovasjon, digitalisering og nye markeder sammen!

 • Marianne Dobak Kvensjø, enhetsleder Areal og samfunnsutvikling, Narvik kommune
  Smartby i Narvik
  Bystyret i Narvik har pekt ut retningen ved å vedta smart by-satsing. Marianne Dobak Kvensjø vil fortelle om satsingen og muligheter for næringslivet. 

Debattdeltakere

- Erik Sommerli, adm.dir. Narvikgården AS og påtroppende daglig leder
  Ballangen Sjøfarm AS
- Bjørn Bardal, banksjef Sparebanken Nord-Norge Narvik
- Åsunn Lyngedal, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem i     finanskomiteen
- Karl Aksel Vik, investor og styreleder Tian-gruppen
- Heidi Thommesen, avd.leder Innovasjon Norge Nordland

Moderator
Dagens moderator er adm. dir. Jørn Eldby i SINTEF Nord AS.

Vi åpner dørene kl. 11.00 for mingling og enkel lunsj. Innovasjonstalen starter kl. 11.30.

Velkommen!Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.