• EN
 • Logg inn
 • N2 Kompetanseprogram

   Getty Images
  Getty Images

  Ønsker du å øke kompetansen din om klynge-/nettverksledelse?

  N2 kjører et kostnadsfritt kompetanseprogram for ledere av bedriftsnettverk/klynger med mål om å skape sterkere klynger i Nord-Norge!

  Hvem passer programmet for?

  • Du som leder eller skal lede utviklingsprosjekter for flere bedrifter
  • Du som ønsker å bli en bedre fasilitator for ledelse av utviklingsprosjekter med flere prosjekteiere
  • Klynge- og nettverksledere

  Programmet har kun plass til 21 deltakere - så vi vil gjennomføre en screening av søknadene for å velge ut de som programmet passer best for.

  Spørsmål? 
  Prosjektleder Janne Huse, 934 33 957, janne@kupa.no

  SØK HER

  Tid:

  Pris:Gratis

  Kontakt:Inger Teigstad

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.