Regional møteplass

Informasjon

Bodø Folkets Hus, Prinsensgate 115 Kontakt: Marius Fagerli Gratis 14.05.2019 09.00.00 14.05.2019 15.30.00 Europe/Oslo Regional møteplass Folkets Hus, Prinsensgate 115 Marius Fagerli marius.fagerli@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Samfunnsutfordring: Deltakelse, inkludering og nærhet i Salten

En møteplass for kommunene i Salten, offentlige, private og ideelle aktører som ønsker å skape noe sammen som er både samfunnsmessig og bedriftsøkonomisk bærekraftig.

Les mer her

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.