Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Workshop: Internasjonal markedsutvikling

   Kirill/Unsplash
  Kirill/Unsplash

  Veien til internasjonal vekst handler om å forstå behovene og forutsetningene til dine nye og potensielle kunder, hva slags konkurrenter du må forholde deg til, og hva slags reguleringer og trender som gjelder i markedet. Det handler om å forstå handelsregler, forretningskultur og hvordan du håndterer risiko. Men mest av alt handler det om å finne ut om det vil lønne seg å satse, og hva som skal til for å lykkes.

  Målet med workshopen er at din bedrift kan begynne å kartlegge markedet og få en aksjonsplan for veien videre i prosjektet. Strukturen i workshopen er vekselsvis korte innlegg fra Innovasjon Norge og tid til oppgaver for din bedrift. I løpet av workshopen vil vi koble inn eksperter fra Eksportsenteret og våre 34 kontorer i 29 land for å bistå deg. Innovasjon Norge veileder deg både under og mellom samlingene.

  Tidspunkt 
  Workshopen består av to dagssamlinger. Bedrifter som er aktuelle for deltagelse vil bli kontaktet etter at de har meldt sin interesse via skjemaet på denne siden. Bedrifter som er i målgruppen oppfordres til å melde sin interesse så snart som mulig da utvelgelsen vil skje fortløpende.

  Første samling: 1.april 2020
  Andre samling: 5.mai 2020

  Sted
  Workshopen planlegges gjennomført på Mo i Rana, og endelig lokasjon vil det bli informert om til de utvalgte bedriftene.

  Målgruppe 
  Målgruppe for workshopen er bedrifter som aktivt søker internasjonal vekst i løpet av de neste 6-12 månedene. Tidligere deltakere har foretrukket å stille med to personer for å sparre underveis i workshopene, og for å fordele arbeid mellom samlingene. Deltakerne bør ha en sentral rolle i å bringe bedriften ut i verden.

  Interessert?
  Meld din interesse gjennom påmeldingsskjema under. Bedrifter som er aktuell for workshopen vil bli kontaktet, og 3-10 bedrifter vil bli valgt ut til å delta.

  Passer ikke planlagt tidspunkt og/eller sted?
  Fyll ut skjemaet og angi ønsket tidsrom og sted.

  Spørsmål?
  Ta kontakt med Kari Sirnes
  - e-post: kari.sirnes@innovasjonnorge.no
  - telefon: 902 03628 

  Mo i Rana

  Påmeldingsfrist: 20 mar 2020

  Kontakt: Kari Sirnes

  Gratis

  Påmelding Workshop: Internasjonal markedsutvikling