Norsk gull i verdensrommet - slik lykkes du som rombedrift

/contentassets/1cd1af7d4eba497f93f10e56059ca5e0/1110x788-romsenter_maria-askim.jpg?width=1168

Bildet er fra den nylige oppskytningen av BepiColombo

Foto: ESA

Informasjon

Oslo Norsk Romsenter, Drammensveien 165 Påmeldingsfrist: 2018-11-26 16.00 Kontakt: Maria Erdal Askim Arrangementet er gratis 28.11.2018 09.00.00 28.11.2018 12.30.00 Europe/Oslo Norsk gull i verdensrommet - slik lykkes du som rombedrift Norsk Romsenter, Drammensveien 165 Maria Erdal Askim Maria.Erdal.Askim@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Norsk Romsenter arrangerer SMB-dag på Norsk Romsenter på Skøyen i Oslo. Det vil informeres om et utvalg nasjonale og internasjonale støtteordninger for små og mellomstore bedrifter. Bedrifter som har benyttet seg av disse mulighetene vil fortelle om sine erfaringer.

Hvordan kan bedrifter bli mer konkurransedyktige og få tilgang til nye markeder og nettverk gjennom romvirksomhet? Hvordan kan rom bidra til mer verdiskaping? Hvilke støtteordninger finnes for små og mellomstore bedrifter som vil utforske mulighetene innen rom?

Det blir også satt av tid til rundbordsamtaler, hvor man i mindre grupper kan få ytterligere skreddersydd info og veiledning knyttet til støtteordningene.

Støtteordningene som vil dekkes er:
• SMB-instrumentet og Fast Track to Innovation (under Horisont 2020)
• Innovasjon Norges innovasjonstilskudd
• Eurostars
• Romsenterets følgemidler
• SMB-rettede muligheter i European Space Agency

Det blir også muligheter for én-til-én-møter.

Kontaktperson Norsk Romsenter: Petter Evju Skanke

Kontaktperson Forskningsrådet: Inga Elizabeth Bruskeland

Det blir servert lunsj og kaffe.

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.