• EN
 • Logg inn
 • Fra ide til marked – Grålum

  /contentassets/8a7c0b700cf34f09a0e9dd4d271898b9/ftim_nett.jpg?width=1168
  Foto: GettyImages

  Informasjon

  Grålum Innovasjon Norge, Rådmann Sirasvei 2, 1712 Grålum Påmeldingsfrist: 2019-10-21 23.00 Kontakt: JoachimThorsen Arrangementet er gratis 23.10.2019 09.00.00 23.10.2019 12.00.00 Europe/Oslo Fra ide til marked – Grålum Innovasjon Norge, Rådmann Sirasvei 2, 1712 Grålum JoachimThorsen joachim.thorsen@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

  Veien fra idé til marked starter med å la kundene avgjøre om idéen din er god. Lær hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle idéen din, og hvordan du kan få hjelpe på veien.

  Innhold

  • Forretningsmodellering - hvordan lage en lettfattelig skisse over forretningen din
  • Lean start-up - hvordan raskt teste og videreutvikle idéen din for å øke sjansen for å lykkes
  • Tilskudd til gründere - hvordan søke midler fra Innovasjon Norge til å teste og videreutvikle din idé

  På samlingen vil det være andre i samme situasjon som deg. Disse kan du inspirere og lære fra.

  Forretningsmodellering

  Dette verktøyet gir deg et overblikk over alle sentrale elementer i en forretningsmodell. Verktøyet er enkelt å bruke, det er visuelt og lettfattelig, og vil hjelpe deg til å se muligheter for ulike forretningsmodeller som kan være aktuelle med utgangspunkt i den forretningsidéen du har. Forretningsmodellen gir også svar på mange av de samme spørsmålene som Innovasjon Norge, banken, potensielle investorer og eventuelt andre offentlige støttespillere vil stille, når en presenterer idéen sin.

  LEAN Start-up

  Når du jobber med utvikling av nye forretningsidéer og oppstart av en bedrift, bør du teste idéen din på aktuelle brukere og samarbeidspartnere før du gjør større investeringer, etter den såkalte Lean Start-Up metoden.

  Tilskudd til gründere

  Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i ditt marked? Innovasjon Norge kan gi tilskudd til deg som har en innovativ idé og ambisjoner om å bygge en bedrift.

  Etablererservice

  Har du spørsmål til selve etableringen av bedriften? Lurer du på hvilken selskapsform du skal starte, eller skal du starte en bedrift i et allerede kjent marked. Da kan du med fordel ta kontakt med Etablererservice Østfold. De har gratis kurs og veiledningen innen etablering, forretningsplan, salg, markedsføring o.l. Du finner mer informasjon om disse her: http://www.etablerer-ostfold.no/

   

  Er du interessert i å motta informasjon om andre arrangementer i Innovasjon Norge? Klikk her

  Påmelding

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.