Innovasjonstalen 2019

/contentassets/42e9c792c13b41b297824c64683b5a17/sarpsborg-profilbilde-innovasjonstalen-2019.png?width=1168

Informasjon

Grålum Quality Hotel Sarpsborg Kontakt: Cecilie Wessel Gratis 11.06.2019 12.30.00 11.06.2019 15.00.00 Europe/Oslo Innovasjonstalen 2019 Quality Hotel Sarpsborg Cecilie Wessel cecilie.wessel@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Kultur for vekst!
Hvordan skal norske bedrifter vokse slik at de kan ansette flere og sikre Norges framtid? Hvordan skal vi klare det i vår region?

Innovasjonstalen 2019 handler om hvordan vi sammen kan skape vekst i bedriftene – en kultur for vekst.  

Gründere har fått høy status, men vi mangler kulturen som gjør at flere satser og blir store – i Norge, og i verden. I fjor fikk vi 62 000 nye selskaper her i landet. Men bare en liten andel av dem vokser.

I Innovasjonstalen 2019 11. juni tar vi opp hva vi mener skal til for at flere små- og mellomstore bedrifter skal vokse og skape verdier.

Berit Svendsen, Sjef for Vipps sin internasjonale satsing, kommer til å gi oss sine refleksjoner rundt veien fra startup til internasjonalisering.
 
Svein-Olav Torø, Daglig Leder i Kongberg Innovasjon AS kommer og snakker om omstillingsmotorens rolle for å skape vekst i næringslivet i regionen.

Vi lover tankevekkende innlegg, provoserende utsagn og inspirerende visjoner. Hold av dagen, program kommer snart.

Vi åpner dørene klokken 12.30 for registrering, mingling og enkel servering. 

Velkommen!

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.