Smarte Byer - hvordan dele og nyttiggjøre seg av data

/contentassets/0f756a68b6a74be8866f524ce9c2e38a/smartebyer.jpg?width=1168
Foto: Shutterstock

Informasjon

Drammen Scandic Ambassadeur Hotel, Strømsø torg 7 20.03.2019 09.30.00 20.03.2019 15.00.00 Europe/Oslo Smarte Byer - hvordan dele og nyttiggjøre seg av data Scandic Ambassadeur Hotel, Strømsø torg 7 Legg til i kalender

Er du leverandør og sitter med gode innspill på hvordan dele og nyttiggjøre seg av data – en idé, tjeneste eller produkt? Eller er du fra en offentlig virksomhet som har et ønske om at innbyggere, næringsliv og besøkende skal ha alle ressurser tilgjengelige for at byen/kommunen/fylket skal være et bedre sted å bo i?

Meld deg på denne omvendte dialogkonferansen med fokus på Internet of Things (IoT). Sammen diskuterer vi hvordan vi kan realisere de gode løsningene.

Formålet med konferansen:

Norske byer ønsker å bli smartere. En smartby bruker alle tilgjengelige ressurser for at byen skal være et bedre sted å bo, jobbe og besøke. Utvikling av byen skjer i et samarbeid mellom næringsliv, innbyggere og kommunen.

For å realisere samarbeidet, er IoT og deling av data en viktig faktor. Åpenhet og deling data vil gi bedre tjenester og kan bidra til utvikling av næringslivet. Dette utfordrer eksisterende forretningsmodeller og det tradisjonelle «kunde-leverandør forholdet».

For å lære mer av hverandre og se hva som finnes på markedet, ønsker smarte kommuner og byer i Norge å invitere leverandørene til en omvendt dialogkonferanse der leverandører presenterer sine ideer, tjenester og produkter.

Er du leverandør og ønsker å presentere din løsning på konferansen?

I påmeldingsskjemaet ber vi deg kort beskrive din idé, produkt eller tjeneste, og hvordan den kan bidra til å skape nytte for innbyggere og/eller bedrifter/virksomheter. Fristen for å melde inn dette er 22. februar 2019.

Mellom 25. februar og 1.mars vil vi ta kontakt med deg og gi ytterligere informasjon. Vi vil plukke ut ti leverandører til å pitche fra scenen og inntil 20 leverandører som presenterer sine løsninger i grupper. Pitch’en skal være på maks fem minutter.

Det vil være mulig å få veiledning/trening på å pitche i samarbeid med Innovasjon Norge.

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.