• EN
 • Logg inn
 • Pitching Tuesday

  /globalassets/kontorer-i-norge/oslo-viken/skille-seg-ut-jenner-images-gettyimages-687512048-nettside.jpg?width=1168
  Foto: Foto: Jenner/ Getty Images

  Informasjon

  Online Påmeldingsfrist: 04.06.2020 16.00 Kontakt: Cecilie Wessel Gratis 09.06.2020 09.30.00 09.06.2020 12.00.00 Europe/Oslo Pitching Tuesday Pitching Tuesday Cecilie Wessel cecilie.wessel@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

  NB! Disse møtene holdes online via Teams i en periode fremover. Om du melder interesse via skjemaet nedenfor vil du få all informasjon du trenger for å kunne logge deg på møtet. Det eneste du behøver er en nettleser.

  Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Har du planer om vekst for din nystartede bedrift?

  Innovasjon Norges tjenester er for nystartede innovative selskaper med et antatt betydelig verdiskapingspotensial og høye vekstambisjoner. Vi kan delfinansiere konkrete angitte aktiviteter for kommersialisering. Vår rolle er å være avlaster for risiko i innovative prosjekter.

  Et av formålene i kommersialiseringsfasen er å teste og videreutvikle forretningsmodellen. For å motta tilskudd eller lån i tidlig fase stilles det en del krav til bedriftene:
   
  Innovasjon: Det stilles krav til dokumentert innovasjonshøyde. Det gründeren presenterer må være noe vesentlig nytt enten i forretningsmodellen, en endring i verdikjeden, ny produksjonsmetode, nye materialer og så videre. Ha mulighet for teknisk patent.
   
  Markedsaksept: Man må kunne vise til en første anerkjennelse av forretningsidéen/ løsningen hos potensielle kunder.
   
  Vekstambisjoner: Gründeren må ha internasjonale ambisjoner og idéen må representere noe nyskapende på internasjonalt nivå.
   
  Gjennomføringsevne: Gründeren må gi oss tro på sin evne til å realisere sine vekstambisjoner. I tillegg må man ha erfaring fra bransjen, et nettverk/ team som tilsammen kjenner hele verdikjeden. Vi gir bare unntaksvis tilskudd eller lån til bedrifter hvor gründeren står alene. Et riktig team er avgjørende for å lykkes.
   
  Kapital: Gründeren må kunne vise til en finansieringsstrategi, og må kunne vise til at selskapet har kapital til å kunne finansiere opp prosjektene.

  Dersom du har lest om kommersialiseringstilskudd og oppstartslån på våre nettsider, men allikevel fremdeles har uavklarte spørsmål - ta kontakt!

  Om du oppfyller kravene over tilbyr vi samtale med en rådgiver hvor du får muligheten til å stille konkrete spørsmål. Du vil kunne få en gjennomgang av ditt prosjekt, samt kriterier for tilskudd og lån.

  Vi setter av maks 30 minutter til hver kunde. Kom godt forberedt, det betyr at du har satt deg god inn i forretningsmodellering (se her for forslag til en modell) og sett på våre søknadsskjemaer. Kort tid etter innsendt skjema vil du få en mail fra oss.

  Dersom du befinner deg i idé- og markedsavklaringsfasen henviser vi til våre miniseminarer "Fra idé til marked" som blir fortløpende oppdatert.

   

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.