Informasjonsmøte: Pilot-T

/contentassets/042232e742274f28a37f1fd8fa1ee5aa/thinkstockphotos-pilot-t_1000.jpg?width=1168
Foto: Thinkstock

Informasjon

Oslo MobilityLab, Gaustadalléen 21 Påmeldingsfrist: 2019-06-14 12.00 Kontakt: Bjørn Aage Seem Holmen Gratis 17.06.2019 11.30.00 17.06.2019 14.00.00 Europe/Oslo Informasjonsmøte: Pilot-T MobilityLab, Gaustadalléen 21 Bjørn Aage Seem Holmen mailto:Bjorn.Aage.Seem.Holmen@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen. Det lyses ut inntil 60 millioner til nye prosjekter i høst. Målet er å få ny teknologi til nytte for transportsektoren i anvendelse.

 

Søknadsfristen er 25. september 2019, og vi inviterer derfor til informasjonsmøte hvor dere kan få nyttig informasjon om utlysningen, møte potensielle samarbeidspartnere og få veiledning og tips til søknadsskriving.

Det vil bli anledning til å ha et kort møte (ca 5 min) med en rådgiver etter kl 13.15. Det vil være enkel servering. Møtested vil være MobilityLab som holder til i StartupLab i Forskningsparken i Oslo.

PÅMELDINGSFRIST ER UTLØPT. TA KONTAKT MED BJØRN AAGE SEEM HOLMEN DIREKTE FOR Å HØRE OM DET ER FLERE LEDIGE PLASSER!

11.30 - 12.00: Enkel lunsj og mingling
12.00 - 12.30: Informasjon om utlysningen
12.30 - 13.15: Tips til søknadsskriving
13.15 - 14.00: Mulighet for individuell rådgivning
 
Les mer om utlysningen

 

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.