• EN
 • Logg inn
 • Utviklingsprosjekter

   Unsplash
  Unsplash
  Nå kan du søke om delfinansiering av prosjekter med høy risiko Har din bedrift utviklingsprosjekter som er med på å løse miljø- og samfunnsutfordringer? Eller løsninger dere ønsker å utvikle sammen med en kunde? Dersom prosjektet er av en viss størrelse, og forbundet med høy risiko, kan du søke om delfinansiering. 

  Hvem kan søke?

  Veletablerte små og mellomstore norske bedrifter kan få tilskudd til utviklingsprosjekter der risikoen i prosjektet er så høy at tilskuddet er nødvendig for å kunne starte prosjektet. Tilskuddet reduserer risikoen i prosjektet for de øvrige investorene. Ordningen passer ikke for oppstartsbedrifter i tidlig fase. 

  Hva slags prosjekter er ordningen ment for? 

  Vi ser etter prosjekter som er innovative og er forbundet med betydelig risiko. Utviklingen må skje i tett samarbeid med markedet, og fokuset må ligge på kommersialisering, skalering og vekst. Vi ser også etter prosjekter til bedrifter som skal omstille seg og utvikle ny teknologi til nye markeder. 

  Vi har også ordninger for prosjekter med en grønn og bærekraftig profil. Man kan søke om å få finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg. 

  Miljøteknologi handler både om teknologi og kunnskap, og kan for eksempel være teknologier til begrensning av forurensning ved hjelp av rensing, mer miljøvennlige løsninger, produkter og produksjonsprosesser, fornybar energi eller mer effektiv ressurshåndtering. 

  Prosjektene må gi økt verdiskaping i Norge  i form av nye arbeidsplasser, styrket kompetanse og økt konkurransekraft. 

   

  Har du spørsmål om tilskuddet eller ønsker å søke?
  Ta kontakt med:

  Vidar Dramstad, spesialrådgiver ved distriktskontoret for Oslo, Akershus og Østfold

  E-post: vidar.dramstad@innovasjonnorge.no

  Telefon: 952 11 145

  eller

  Per Annar Lilleng, direktør ved distriktskontoret for Oslo, Akershus og Østfold

  E-post: per.annar.lilleng@innovasjonnorge.no

  Telefon: 922 02 743