Workshop i Markedsavklaring

/contentassets/a66df16e7f6943e8b18c76b458606140/lean-foto-rawpixel-nettside.png?width=1168
Foto: Rawpixel

Informasjon

Oslo Akersgata 13 Påmeldingsfrist: 2019-09-13 16.00 Kontakt: Joachim Thorsen Gratis 28.08.2019 09.00.00 28.08.2019 13.00.00 Europe/Oslo Workshop i Markedsavklaring Akersgata 13 Joachim Thorsen joachim.thorsen@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Det sies at entreprenørskap er å bygge ny virksomhet ved å bruke ressurser du enda ikke har. For å komme videre må du derfor jobbe smart. Vi tilbyr todagers workshop i markedsavklaring for bedrifter som jobber med nyskapende prosjekter.

Når du starter opp en bedrift, er det viktig å starte med kunden. Hvem er villig til å betale riktig pris for dine produkter, og hvor finnes disse kundene? Er det mange nok med problemet du løser til at du kan bygge en lønnsom virksomhet? Vi ser etter den første anerkjennelsen hos kunden.

Hva er innhold i workshopen?
Dette er en praktisk todelt workshop med en mellomperiode på to uker der du skal gjennomføre bruker- og kundeintervjuer. Målet med workshopen er å øke sjansen for at du finner et marked så snart som mulig. Metoder og verktøy vi bruker er kjent fra design thinking, lean startup, kundeutvikling, iterativ produktutvikling og utvikling av minimumsløsninger (MVPs). 6-8 bedrifter deltar på hver workshop.


Første samling - 28.august kl. 09.00-1300:
Økt forståelse for å skaffe kundeinnsikt tidlig. Praktiske øvelser om
markedssegmentering. Identifisere tidligkunder, og få et godt grunnlag for
å gjennomføre kundeintervju.

Andre samling - 13.september kl 09.00-1300:
Erfaringsutveksling – kundeintervjuer. Bruk av minimumsløsninger og testing. Markedskanaler og salgsprosess – kundereisen som verktøy.

Hvem er workshopen for?
Hovedmålgruppen er gründere. Vi ønsker primært å ha med bedrifter som har fått Markedsavklaringstilskudd fra Innovasjon Norge.
Vi vil også vurdere andre interesserte oppstartsselskaper ut fra våre kriterier.

Hvorfor bør du være med?
En første anerkjennelse hos kunde er ett av kravene vi stiller når vi vurderer søknader til Kommersialiseringstilskudd og Oppstartslån. Det er nokså risikofritt for en potensiell kunde å si at «Ja, dette vil vi ha. Kom tilbake når du har laget ferdig produkt». Det er her verktøy og metoder fra kurset kan hjelpe deg raskere frem til første anerkjennelse.

Klarer du å vise til konkret fremgang i markedsarbeidet kan det åpne viktige dører for deg. Du kan oppleve at dyktige mennesker melder seg frivillig til å hjelpe deg, og det er større sjanse for at de snakker positivt om deg til andre. Investorer og andre ressurspersoner tar deg på alvor.

Mange starter med teknologi- og produktutvikling. Smarte investorer, derimot, er opptatt av å tjene penger og vet at markedsrisikoen ofte er betydelig større enn faren for at du ikke klarer å håndtere teknologiske utfordringer. De tar det ikke for gitt at du klarer å få solgt produktet ditt bare du klarer å lage det.

Er du interessert i å motta informasjon om andre arrangementer i Innovasjon Norge? Klikk her

Neste mulige datoer er:

22. mai/5. juni

28. august/13. september

Kommer snart til å publiseres på våre nettsider!

Meld din interesse ved å fylle ut skjemaet nedenfor

Hvordan fikk du høre om dette arrangementet?

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.