Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Kontakt Oslo Viken

  Sentralbord
  Tlf:22 00 25 00

  Besøksadresse

  Oslo
  Akersgata 13
  0158 Oslo
  Tlf. 22 00 25 00

  Sarpsborg
  Hjalmar Wessels vei 10
  1721 Sarpsborg

  Drammen
  Grønland 58, Papirbredden
  3045 Drammen

  Postadresse:
  Pb 448 Sentrum
  0104 Oslo

  • Kristin Willoch Haugen
   Direktør
   Kristin har det overordnede ansvaret for Oslo og Viken. Regionkontoret har kontorstedene Oslo, Sarpsborg og Drammen.
  • Joachim Thorsen
   Avdelingsleder
   Joachim er leder for teamet for startups. Han bistår i spørsmål rundt våre finansielle tjenester for bedrifter i den tidligste etablererings- og utviklingsfasen.
  • Olav Ingebjørn Moe
   Avdelingsleder
   Olav leder teamet for omstilling og utvikling. Han bistår i spørsmål rundt våre tjenester for veletablerte bedrifter, samt innenfor landbruk- og bioenergi.
  • Tone Varslot Stave
   Avdelingsleder
   Tone er leder for teamet for vekst og internasjonalisering. Hun bistår bedrifter med sparring om våre finansielle tjenester og internasjonal skalering.
  • Anders Kobro Fugleneb
   Kunderådgiver
   Anders jobber med fagområdene fornybar energi, smart city, industri, maritim sektor og miljøteknologi. Han bistår også bedrifter med sparring rundt risikolån.
  • Anders Melleby Fremmerlid
   Kunderådgiver
   Anders jobber innenfor satsningsområdet landbruk. Han arbeider spesielt med bygdenæringer og prosjekter innenfor lokalmat, inn-på-tunet og grønt reiseliv.
  • Ann-Mari Skinne
   Kunderådgiver
   Ann-Mari jobber med innovasjon i privat og offentlig samarbeid gjennom innovasjonspartnerskap og fagområdet smarte samfunn. Hun er også rådgiver innen bærekraftig forretningsutvikling.
  • Bjørn Aage Seem Holmen
   Kunderådgiver
   Bjørn Aage jobber med større finansieringssaker innenfor miljøteknologi, forsknings- og utviklingskontrakter og risikolån.
  • Bjørn Trygve Lohne Hansen
   Kunderådgiver
   Bjørn Trygve jobber som rådgiver for gründere og er en del av startupteamet. Han bistår bedrifter i tidlig fase med sparring om våre finansielle tjenester og internasjonal skalering.
  • Britt Haraldsen
   Kunderådgiver
   Britt er rådgiver for bedrifter som ønsker å lånefinansiere sine prosjekter. Hun arbeider også med bedriftsutvikling og prosjektvurderinger i forhold til våre øvrige finansielle tjenester, bedriftens forretningsplan og markedsforankring.
  • Catherine Capdeville
   Fagansvarlig helse / NCP for Helse
   Catherine er fagekspert innenfor helse og bioteknologi og jobber med bedrifter i utvikling og omstilling.
  • Cecilie Wessel
   Rådgiver
   Cecilie jobber med ekstern kommunikasjon, markedsføring og interne støttesystemer i Innovasjon Norge. Ta kontakt om du har spørsmål om arrangementer i Oslo Viken.
  • Christer Sørlund
   Kunderådgiver
   Christer er rådgiver for bedrifter i vekstfase som ønsker å finansiere forskning- og utviklingsprosjekter. Han vurderer prosjekter innenfor Innovasjonskontrakter, risikolån og miljøteknologi. Han arbeider også med bedriftsutvikling og prosjektvurderinger.
  • Eirik Henriksen
   Internasjonaliseringsrådgiver
   Eirik er internasjonaliseringsrådgiver for Oslo Viken. Han bistår vekstbedrifter med satsing mot nye markeder. Han sparrer med deg for at din bedrift skal lykkes med markedsintroduksjonen, og kan koble deg til våre internasjonale kontorer eller andre relevante rådgivere.
  • ER
   Ellen Margrethe Rakneberg
   Kunderådgiver
   Ellen er rådgiver for bedrifter som ønsker å lånefinansiere sine prosjekter. Hun arbeider også med bedriftsutvikling og prosjektvurderinger i forhold til våre øvrige finansielle tjenester, bedriftens forretningsplan og markedsforankring.
  • Gaute Andersen Tosterud
   Internasjonaliseringsrådgiver
   Gaute er internasjonaliseringsrådgiver for Oslo Viken, og bistår bedrifter med satsing mot nye markeder. Han sparrer med deg for at din bedrift skal lykkes med markedsintroduksjon og kan også koble deg til våre internasjonale kontorer eller andre relevante rådgivere.
  • Greta Karine Juul
   EU-rådgiver, NCP for EIC Horisont Europa
   Greta jobber med mobilisering av norske bedrifter og klynger til muligheter innenfor EUs rammeprogram for forskning og innovasjon; Horisont Europa.
  • GT
   Grete Sofie Thøgersen
   Kunderådgiver
   Grete jobber med oppstart- og vekstfinansiering for tidligfase teknologiselskaper.
  • Hanne Beate Stunes
   Kunderådgiver
   Hanne Beate arbeider med bedriftsutvikling og prosjektvurderinger i forhold til våre finansielle tjenester, bedriftens forretningsplan og markedsforankring.
  • Hans Marius Brandstorp
   Kunderådgiver
   Hans Marius jobber med små og store finansieringssaker i de fleste typer biobaserte næringer (jord, skog og hav) og industri. Han jobber også indirekte med teknologiutvikling innen jordbruks-, skogs- og havbruksindustri.
  • Håkon Nyhus
   Kunderådgiver
   Håkon jobber med IKT-selskaper i vekstfasen, og vurderer prosjekter innenfor forsknings- og utviklingskontrakter, risikolån og miljøteknologi.
  • Ingeborg Knutsdatter Gresaker
   Kunderådgiver
   Ingeborg jobber innenfor satsningsområdet landbruk. Hun arbeider spesielt med bygdenæringer og prosjekter innenfor lokalmat, inn-på-tunet og grønt reiseliv i Oslo og Akershus.
  • II
   Ingunn Nervik Isaksen
   Seniorrådgiver
   Ingunn jobber med våre tjenester til gründere innen rådgivning, finansiering og kompetanse. Kontorsted Trondheim.
  • Janne Grøtvik Ulven
   Kunderådgiver
   Janne jobber som rådgiver for gründere og er en del av startupteamet. Hun bistår bedrifter i tidlig fase rundt spørsmål om våre finansielle tjenester og internasjonal skalering.
  • Jon-Vidar Knold
   Kunderådgiver
   Jon-Vidar bistår klynger med informasjon rundt finansiering og faglige tilbud.
  • Kathleen Myklatun Skarbøvig
   EU-rådgiver, NCP for EIC Horisont Europa
   Kathleen jobber med mobilisering av norske bedrifter og klynger til muligheter innenfor EUs rammeprogram for forskning og innovasjon; Horisont Europa.
  • Liv Inger Tønjum
   Kunderådgiver
   Liv Inger er rådgiver for bedrifter i vekst og internasjonaliseringsfasen som ønsker finansiering til sine prosjekter. Hun foretar prosjektvurderinger i forhold til våre finansielle tjenester, bedriftens forretningsplan og markedsforankring.
  • Maria Cathrine Lundstad Aulie
   Internasjonaliseringsrådgiver
   Maria er internasjonaliseringsrådgiver for Oslo Viken. Hun bistår vekstbedrifter med satsing mot nye markeder. Hun sparrer med deg for at din bedrift skal lykkes med markedsintroduksjon, og kan koble deg til våre internasjonale kontorer eller andre relevante rådgivere.
  • Maria Erdal Askim
   EU-rådgiver , NCP for EIC Horisont Europa
   Maria jobber med mobilisering av norske bedrifter og klynger til muligheter innenfor EUs rammeprogram for forskning og innovasjon; Horisont Europa.
  • Mona Handeland
   Rådgiver
   Kontorstøtte, sosiale medier, it-ansvarlig
  • OB
   Olav Bardalen
   Kunderådgiver
   Olav bistår klynger med informasjon rundt finansiering og faglige tilbud.
  • PH
   Pernille Sofie Hauge
   Kunderådgiver
   Pernille jobber som rådgiver for gründere og er en del av startupteamet. Hun bistår bedrifter i tidlig fase rundt spørsmål om våre finansielle tjenester og internasjonal skalering.
  • Preben Fjellaker Mathisen
   Kunderådgiver
   Preben jobber som rådgiver for gründere og er en del av startupteamet. Han bistår bedrifter i tidlig fase rundt spørsmål om våre finansielle tjenester og internasjonal skalering.
  • RR
   Rosa Maria Correa Rodriguez
   EU-rådgiver
   Rosa jobber med mobilisering av norske bedrifter og klynger til muligheter innenfor EUs rammeprogram for forskning og innovasjon; Horisont 2020 (fra 2021 Horisont Europa).
  • Toini H. A. Ness
   Kunderådgiver
   Toini bistår bedrifter med finansiering og vekst innenfor områdene reiseliv og kultur.
  • Lars-Erik Solvang
   Seniorrådgiver IPR
   Lars-Erik kan veilede deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, forretningshemmeligheter og så videre) i forretningsutviklingen. Vårt fokus er å gi deg som arbeider med et innovasjonsprosjekt veiledning slik at du kan gjøre beviste IPR-valg som er forankret i din bedrift sin strategi. Les mer om vårt tilbud på www.innovasjonnorge.no/ipr.
  • Felipe Aguilera-Børresen
   Seniorrådgiver IPR
   Felipe er IPR-rådgiver og bistår bedrifter og gründere med å beskytte og utnytte sine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, bedriftshemmeligheter mm.)
  • Urmas Lepik
   Seniorrådgiver
   Urmas har 20 års erfaring fra å arbeide med eksportbedrifter og deres internasjonaliseringsstrategier mot de nord europeiske markedene. Han arbeider med markeds-, kunde- og partneranalyser, forretningsutvikling og etableringsstrategier. Han har hovedfokus på markedsmuligheter innenfor IKT, helse og smarte samfunn, samt har lang erfaring fra B2B salg på eksportmarkeder. Urmas har en MSc i Elektroteknikk fra Chalmers Tekniska Högskola og snakker dansk, svensk, engelsk og estisk.