• EN
 • Logg inn
 • Hvordan kan idretten og næringslivet gjøre hverandre gode?

   Reuters/ Kim Kyung-Hoon
  Reuters/ Kim Kyung-Hoon

  Norge som idrettsnasjon har en unik posisjon internasjonalt. Som verdens beste vintersportsnasjon oppnår vi høy grad av anerkjennelse og oppmerksomhet, spesielt knyttet til store internasjonale arrangementer. Hvilke muligheter gir idretten norsk næringsliv?

  Flere internasjonale markeder viser en samfunnsutvikling der folkehelse og en mer aktiv livsstil står i fokus. Kan norsk næringsliv finne gode samarbeidsmodeller for å styrke sin posisjon og dra fordel av disse nye fremvoksende markedsmulighetene? Og kan vi bruke tiden før, under og etter et vinter-OL til å ta en tydelig posisjon?

  Hvordan kan Innovasjon Norge best støtte næringslivet i en internasjonal oppbygging og strategisk posisjonering for økt eksport? Hva ønsker næringslivet at virkemiddelapparatet legger til rette for?

  Vi inviterer til seminar og innspillsmøte for å belyse behov og se på muligheter for nye samarbeidsformer. 

  Arrangementet holdes av lgloo Innovation i samarbeid med NCE Blue Legasea, Norwegian Sports Tech Network og Innovasjon Norge på Snø Oslo.

  Vi inviterer til tematiske diskusjoner og arbeidsverksted med næringslivet for innspill om samarbeid og strategisk posisjonering for følgende sektorer:

  •  Sportsindustrien
  •  Mat, drikke og ernæring
  •  Vinterdestinasjoner og events
  •  Trening og kompetanse
  •  Design og aktiv livsstil

  Programmet er under utarbeidelse, men allerede nå kan vi bekrefte:

  • Hvordan kan idrett og næringsliv gjøre hverandre gode på internasjonale arenaer? Jarle Aambø, Igloo Innovation i samtale med idrettspresident Berit Kjøll og administrerende direktør Håkon Haugli, Innovasjon Norge

  • Hvordan kan samspillet mellom toppidrett og næring styrkes?   
   Tore Øvrebø, Olympiatoppen

  • Hvordan kan strategisk posisjonering ved hjelp av Norge som vintersportsnasjon styrke norsk næringslivs posisjon internasjonalt? 
   Oscar Kipperberg og Christian Hedløv Engh, Innovasjon Norge

  • Hva kan vi lære av Lahti om hvordan bygge økosystemer og posisjonering som vintersportsdestinasjon internasjonalt?
   Isto Vanhamäki Lahti Region Development LADEC Ltd, Finland

  Etter lunsj vil Igloo Innovation, NCE Blue Legasea, Visit Norway og andre ha dialog med næringslivet. Hør erfaringer og synspunkter fra flere selskaper, blant annet Aker BioMarine, Vesteraalens og Rottefella. 

  • Hvordan mener næringslivet de best kan nyttiggjøre seg idrettens
   posisjon internasjonalt?
  • Hvordan kan posisjonering gjøre eksportarbeidet mer lønnsomt?

  I påfølgende arbeidsverksted inviteres deltakere til diskusjon og konkrete innspill; Hvilke områder fortoner seg mest relevant å samarbeide om for å styrke eksportsatsningen? Hvordan kan vi rigge oss for å bygge strategiske posisjoner der idrett og næringsliv styrker hverandre internasjonalt?

  Arrangementet vil gjennomføres digitalt og fysisk. På Snø Oslo vil programmet avsluttes med muligheter for skikjøring i snøhallen.

  Vi gjør oppmerksom på at vi på grunn av smittevernhensyn har et begrenset antall plasser for fysisk deltakelse på Snø Oslo. Dette antallet kan endre seg tett opptil arrangementsdato og vi vil derfor bekrefte et ønske om fysisk deltakelse først noen dager før arrangementet finner sted.

  Vi beklager denne usikkerheten, men håper å kunne tilby alle som ønsker å delta fysisk på dette seminaret denne muligheten. Seminaret og arbeidsverkstedet vil uavhengig av smittevernhensyn bli gjennomført heldigitalt og du vil få tilsendt lenke til digital deltakelse før arrangementet starter.

  -----

  Innovasjon Norge deltar i samfunnets dugnad for å redusere spredningen av koronaviruset. Du skal derfor ikke delta på våre arrangementer dersom du er syk eller har symptomer som halsvondt, forkjølelse eller lett hoste, sykdomsfølelse, hodepine eller muskelsmerter. 

  Alle fysiske arrangementer fra Innovasjon Norge følger gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

  Innovasjonnorge_RGB.png Igloo Innovation_cmyk_Trykk.png

  NorwSportTech.png

  NCE-Blue-Legasea-logo-jpg-RGB-1600px.jpg

        

  Nasjonalt

  Oslo og online

  Påmeldingsfrist: 06 nov 2020

  Kontakt: Liv Inger Tønjum

  Gratis

  Påmelding seminar idrett 11 nov 2020

  Ønsker du å delta fysisk eller digitalt?*
  Ved fysisk deltakelse
  Hvilket arbeidsverksted ønsker du å delta på?