Landbruk og tilknyttet virksomhet - Rogaland

 Thomas Haga
Thomas Haga
Jobber du for å fremme lønnsom og bærekraftig næringsutvikling i og i tilknytning til landbruket? Da har vi flere tilbud til deg.                    

Vi kan blant annet bistå med tilskudd og lån til investeringer i tradisjonelt landbruk og til landbruksbaserte næringer. I tillegg kan vi gi tilskudd til gode og lønnsomme etableringer og bedriftsutviklingsprosjekter for landbruksbaserte næringer som er næringer som kommer i tillegg til (eller i stedet for) den tradisjonelle landbruksproduksjonen.

 

Foto: Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com

Ingen søknadsfrist for IBU-midler i Rogaland

Innovasjon Norge har i samråd med Fylkesmannens Landbrukavdeling, besluttet at det ikke blir søknadsfrist for 2018 potten. For 2018 vil det derfor være mulig å behandle søknadene fortløpende. Det viktigste er at prosjektet er modent og kunden har et prosjekt hvor all dokumentasjon foreligger når søknaden blir sendt inn.

For 2018 potten satser vi på å gjøre hovedbehandlingen av saker over nyttår. Det er også for 2018 mulig å bevilge inntil 20% av midlene høsten før, men her vil vi kun prioritere følgende saker:

  • Tilskudd til landbruksbaserte næringer (tilleggsnæringer)
  • Tilskudd til bygging av gjødsellager ihht kriteriedokument
  • Hastesaker hvor rask behandling er avgjørende for prosjektet

Kommer det inn søknader i løpet av høsten som ikke faller inn under de prioriterte områdene forbeholder Innovasjon Norge seg retten til å utsette saksbehandling til over nyttår, når resten av de tradisjonelle landbrukssøknadene blir behandlet.

BU-prisen 2018

Innovasjon Norge Rogaland og Fylkesmannens landbruksavdeling deler hvert år ut BU-prisen til personer som har vist god evne til nyskaping og næringsutvikling innen landbruket. Da er det landbruksnæringen i vid forstand, både innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring.

Prisen består av et diplom og prispenger på kr 50.000. Fylkesvinneren skal også være med og kjempe om den nasjonale BU-prisen og ytterligere kr 250.000 kroner. Den nasjonale prisen blir delt ut i Berlin.

For å finne gode kandidater til denne utmerkelsen er vi avhengig av hjelp fra dere der ute. Vennligst sendt oss ditt forslag så snart som mulig. Tipset sendes til

Aart-Dirk.van.Zanten.Magnussen@innovasjonnorge.no

Elementer som nyskaping, økonomiske resultater, sosial og miljømessig bærekraft og sysselsetting er viktige i vurdering av fylkesvinneren!

Hvordan søker du?

Vi forventer at du søker elektronisk. Alle søknader om bygdeutviklingsmidler og landbrukslån skal ha en uttalelse fra  landbruksforvaltningen i din kommune. De kan også gi råd og rettledning.

 Investeringer i forbindelse med generasjonsskifte

I forhold til retningslinjer for prioritering av midler til generasjonsskifte er det en endring i forskrift fra 2016/2017. Endringen er max 50% menn og max 70% kvinner. I praksis ligger utmålingen en del lavere.

 

Annen nyttig informasjon

Nyhetsbrev: Nytt og nyttig fra Innovasjon Norge Rogaland

Andre muligheter i Innovasjon Norge for landbruket