• EN
 • Logg inn
 • Skjemaer og hjelpemiddel

  Dei viktigaste søknadsskjemaer og hjelpemiddel knytta til BU-midlar og rentelån ligg her.

   Midla til investering og bedriftsutvikling i landbruket- informasjon og søknadsskjema:

  Søknader skal være elektroniske. Registrer en bruker på min side og velg mellom søknad under Landbruk.

   

  Aktuelle vedlegg ved søknad om IBU-midlar:

   

  Søknadsskjema til Landbrukslån og aktuelle vedlegg:

   

  Ved endringar knytta til bruket og gardbrukaren som har landbrukslån: 

   

  Ved ferdig prosjekt:

   

  Avtale ved løyving av IBU-midlar til eit gardsbruk:

  Når eit gardsbruk / kunde har fått løyvd IBU-midlar må det inngåast ein avtale mellom kunden og Innovasjon Norge som regulerer dette: