Skjemaer og hjelpemiddel

Dei viktigaste søknadsskjemaer og hjelpemiddel knytta til BU-midlar og rentelån ligg her.

 Midla til investering og bedriftsutvikling i landbruket- informasjon og søknadsskjema:

Søknader skal være elektroniske. Registrer en bruker på min side og velg mellom søknad under Landbruk.

Aktuelle vedlegg ved søknad om IBU-midlar:

Søknadsskjema til Landbrukslån og aktuelle vedlegg:

Ved endringar knytta til bruket og gardbrukaren som har landbrukslån: 

Ved ferdig prosjekt: 

Avtale ved løyving av IBU-midlar til eit gardsbruk: 
Når eit gardsbruk / kunde har fått løyvd IBU-midlar må det inngåast ein avtale mellom kunden og Innovasjon Norge som regulerer dette: