Fra idé til marked - Stavanger

/globalassets/kontorer-i-norge/rogaland/fra-ide-til-marked-foto-liam-simpson-nettside.png?width=1168
Foto: Liam Simpson

Informasjon

Stavanger Professor Olav Hanssens vei 7A, Innovasjonspark, bygg i6 Påmeldingsfrist: 2019-01-08 23.59 Kontakt: Ida Jaarvik Hetland Gratis 10.01.2019 09.30.00 10.01.2019 11.30.00 Europe/Oslo Fra idé til marked - Stavanger Professor Olav Hanssens vei 7A, Innovasjonspark, bygg i6 Ida Jaarvik Hetland idhet@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Har din gründerbedrift vekstambisjoner? Representerer forretningsidéen noe som er vesentlig nytt i det markedet du skal inn i?  Da er vårt seminar «Fra idé til marked» noe for deg.

Dersom svaret er nei på spørsmålene over, anbefaler vi deg å ta kontakt med Gründertelefonen, tlf:  800 50 789.  De kan være en sparringspartner rundt din forretningsidé, og har også informasjon om hvilke andre tilbud som finnes for gründere i Rogaland.

Ved påmelding vil vi at du gir en kort og konsis beskrivelse (to setninger) av din forretningsidé:

Hvilket behov i markedet du skal dekke?

Hvilken målgruppe som har dette behovet?

Hva er din idé eller løsning for å dekke behovet?

Hvilke ressurser har du tilgjengelig for å utvikle og kommersialisere løsningen? 

Registrer deg under og beskriv din forretningsidé i kommentarfeltet.  

Dersom du ønsker å sette deg inn i innholdet for samlingen allerede nå kan du lese mer på nettsidene under.

Forretningsmodellering

Dette verktøyet kan brukes for å få et enkelt overblikk over noen sentrale element i forretningsideen. Verktøyet er enkelt å bruke, det er visuelt og lettfattelig, og vil hjelpe deg til å se muligheter for ulike forretningsmodeller som kan være aktuelle med utgangspunkt i den forretningsidéen du har. Forretningsmodellen gir svar på mange av de samme spørsmålene som Innovasjon Norge, banken, potensielle investorer og eventuelt andre offentlige støttespillere vil stille, når en presenterer ideen sin.

Les mer om hvordan du kan lage en forretningsmodell.

LEAN Start-up

Når du jobber med utvikling av nye produkt og oppstart av en bedrift, råder vi til at en legger opp til en utviklingsprosess hvor du kan teste idéen din på aktuelle brukere og samarbeidspartnere, før en gjør større investeringer, etter den såkalte Lean Start-Up metoden

Det vil også være nyttig å få en oversikt over finansieringsbehovet, kostnadsomfanget og behov for ekstern kapital.

Tilskudd til gründere

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i ditt marked? Det kan være på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Innovasjon Norge kan gi tilskudd til deg som gjør noe andre ikke har gjort før deg.

Les mer om tilskudd til gründere

Nettverk og kompetanse

Kort introdusering av hvilke tilbud regionen har å tilby deg som gründer. For en oversikt for nettverks og kompetanse tilbud i hele landet, les mer på Innovasjon Norge sine nettsider.

Etter seminaret vil det bli mulig å mingle med noen av Innovasjon Norge sine rådgivere.

I videoen under er det en kort oppsummering av hva Innovasjon Norge kan gjøre for deg som gründer.

 

+ Meld deg på

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.