Informasjonsmøte: Landbruk

/globalassets/rogaland2/landbruk-dyr-antonio-grosz-327775-unsplash-nettside.jpg?width=1168
Foto: Antonio Grosz/Unsplash

Informasjon

Nærbø Jærmuseet - Vitengarden på Nærbø Påmeldingsfrist: 2019-03-22 23.59 Kontakt: Olav Tegle Gratis 27.03.2019 09.30.00 27.03.2019 14.00.00 Europe/Oslo Informasjonsmøte: Landbruk Jærmuseet - Vitengarden på Nærbø Olav Tegle olteg@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Hovedtema på møte blir «Klimautfordring – hvordan kan bonde møte fremtiden». For deg innen landbruksforvaltning, rådgivere og interesserte bønder. 

Innleder på dette tema er Tony Barman som er prosjektleder for landbrukssamvirkets klimasatsing – Klimasmart Landbruk – se https://klimasmartlandbruk.no/. I tillegg blir årets BU vinner i Rogaland med oss og forteller som sin satsning.

Foreløpig program:

09:30-10:00 Kaffikopp og drøs
10:00-10:15 IN presenterer statistikk over 2018 pluss kort om rammen 2019
10:15-10:45 FM presenterer reviderte retningslinjer for IBU midlene i 2019
10:45-11:45 Foredrag med tema «Klimasmart landbruk» v/prosjektleder Tony Barman
11:45-12:30 Lunsj
12:30-13:00 Stavanger Ysteri AS og bonde Kolbjørn Anda
13:00-14:00 Omvisning på Vitengarden

Vel hjem! 

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.