Informasjonsmøte: Offentlig-privat innovasjon

/contentassets/e2679aacc94c48eaafac7734cf5ce29f/offentlig-privat-innovasjon-nettside.jpg?width=1168
Foto: Rawpixel/Unsplash

Informasjon

Stavanger Universitetet i Stavanger - Kjell Arholms Hus, AUD052 Påmeldingsfrist: 2019-02-12 23.59 Kontakt: Ragnhild Espeland Gratis 14.02.2019 08.45.00 14.02.2019 10.30.00 Europe/Oslo Informasjonsmøte: Offentlig-privat innovasjon Universitetet i Stavanger - Kjell Arholms Hus, AUD052 Ragnhild Espeland raesp@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Innovasjon Norge og Forskningsrådet søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger.  

Vi har satt av midler som skal brukes til å løse betydelige samfunnsutfordringer, og hvor løsningene skal bli utviklet gjennom et offentlig-privat samarbeid.  

Velkommen på dette frokostseminaret hvor vi gir et innblikk i arbeidsmetodikken. Stavanger kommune forteller hva det har betydd for de å bruke offentlig-privat samarbeid i et utviklingsprosjekt. Dere får også informasjon om hva er forventet av innhold i en prosjektskisse søknad, og hvilken dialog dere kan ha underveis i søknadsprosessen. Frist for søknad er 10. april.  

Her kan dere se mer pågående prosjekter og informasjon om metodikken.

Program: 

0845-0900: Kaffe/mingling 

0900-0910: Velkommen v/Ragnhild Espeland, Innovasjon Norge 

0910-0930: Hvorfor og hvordan bruke offentlig privat samarbeid til innovasjon i det offentlige? Ragnhild Espeland, Innovasjon Norge 

0930-0950: Hva har Stavanger kommune erfart ved å bruke innovasjonspartnerskap til utvikling? v/Marianne Sigurdsen Schwerdt, Stavanger kommune

0950-1005: Hvordan søke Forskningsrådet om før-kommersielle anskaffelser, v/Lise Våland Sund, Forskningsrådet

1005-1020: Hvordan lage en god prosjektskisse for årets utlysning, Sunniva Fjelde, Innovasjon Norge

1020-1030: Q & A 

Velkommen!

Se kart for lokasjon: http://s.mazemap.com/2F6Emrl

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.